Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Drukuj bieżącą stronę

EdukacjaZ uwagi na obostrzenia sanitarne związane zapobieganiem rozpsrzestrzeniania się wirusa COVID-19 aktualnie nie realizujemy lekcji muzealnych i warsztatów. Zapraszamy do zwiedzania aktualnych wystaw przy uwzględnieniu limitów osób, które moga przebywać jednocześnie na jednej sali ekspozycyjnej.
 
Nadal kontynuowany jest aktywizujący projekt kulturalny #zMOBwDOMu, do udziału w którym zachęcamy zarówno dzieci jak i dorosłych. Propozycje znajdują się na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Program dostępny jest tutaj.

_______________________________________________________________________________________________

W Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy prowadzimy działalność edukacyjną. Organizujemy lekcje muzealne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mają one na celu uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i ścieżki regionalnej w zakresie historii, kultury i sztuki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. 


Służymy pomocą w przygotowaniu do tematów maturalnych. Przez lata prowadzenia lekcji muzealnych zdobyliśmy już znaczne doświadczenie i staramy się, aby nasze propozycje wiązały się z programem szkolnym i spełniały Państwa oczekiwania.

Wizyta w Muzeum może być okazją  do zapoznania się ze specyfiką pracy w poszczególnych działach naukowych i pracowniach muzealnych. Z myślą o tym przygotowaliśmy dla Państwa różnorodne tematy lekcji muzealnych, prowadzonych przez pracowników różnych działów dla szkół podstawowych, szkół średnich oraz wyższych.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty prosimy wybrać przedział wiekowy z menu obok oraz interesujący Państwa dział.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie lub pod adresem email, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914 lub 910, email: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy, rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 i w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłaty wynoszą: 

  • lekcja muzealna –  5 zł od osoby (grupa min. 10 osób (osoby z dysfunkcjami m.in. 5 osób))
  • warsztat – 8 zł od osoby (grupa min. 10 osób (osoby z dysfunkcjami m.in. 5 osób))
Opiekuna grupy płacą 1 zł od osoby. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 


Udział w zajęciach edukacyjnych równoznaczny jest z akceptacją regulaminu działań edukacyjnych Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Pełny Regulamin działań edukacyjnych dostępny TUTAJ

Lekcje muzealne zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe i ścieżki edukacyjne.
Mile widziane są propozycje lekcji z Państwa strony. Wszelkie pomysły na tematy spotkań, które możnaby zrealizować w Muzeum, prosimy zostawiać w budynku Muzeum przy ul. Mennica 6, w pokoju nr 4 lub w Kujawsko–Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 9. Liczymy na dalszą owocną współpracę.


Zbiory Muzeum Farmacji Apteki "Pod Łabędziem" zostały przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zarządzać nimi będzie nowo powstały Dział Historii Farmacji i Medycyny. Podjęte przez Muzeum działania adaptacyjne spowodują chwilowe wyłączenie obiektu z oferty turystycznej. Zajęcia muzelne nie będą prowadzone bezpośrenio w obiekcie.
W sprawie oferty edukacyjnej prosimy o kontakt: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl


 

KOMUNIKAT RODO

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.
 
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy:85-006), tel.:52 585 99 66, adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl.
  2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rejestracji działań realizowanych w ramach oferty edukacyjnej przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzania działań edukacyjnych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania działań edukacyjnych.

 

Oferta wyjazdowa 
ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

 

Zapraszamy również do skorzystania ze specjalnej oferty edukacyjnej Muzeum w kufrze, której zaletą jest to, iż może być realizowana poza siedzibą Muzeum w Państwa placówkach. Zajęcia muzealne skierowane są do różnych grup wiekowych poczynając od przedszkolaków a kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

Lekcje realizowane sa w ramch trzech obszarów tematycznych:


SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIĄ

Nie zawsze jak Indiana Jones – archeolog i jego praca (klasy IV-VIII szkół podstawowych)

Czas trwania: 45 min.

Forma: pokaz zabytków, pogadanka, prezentacja multimedialna

Podczas zajęć dzieci utrwalają podział dziejów na podstawowe epoki historyczne oraz rozszerzają zakres wiadomości dotyczący najstarszych dziejów – prahistorii; dowiedzą się również co to jest archeologia i  czym się zajmuje, na jakie podstawowe epoki podzielono najstarsze dzieje oraz na czym polega praca archeologa i jak wygląda jego warsztat pracy.

 

Z pradziejów regionu (klasy IV-VIII szkół podstawowych)

Czas trwania: 45 min.

Forma: pokaz zabytków, pogadanka, prezentacja multimedialna

Uczestnicy lekcji poznają podstawowe wiadomości na temat lokalnych pradziejów; zapoznają się z odkryciami archeologicznymi w województwie kujawsko-pomorskim. Tematyka zajęć może być modyfikowana – poprzez wybór konkretnego regionu – w zależności od zapotrzebowania i miejsca zajęć.

 

MÓJ REGION I JEGO HISTORIA

Kuferek Pana Wyczółka (przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych)

Czas trwania: ok 120 min.

Forma: gry, zabawy
Podczas lekcji zostanie przybliżona specyfika instytucji jaką jest Muzeum, jego zbiory oraz ekspozycje. Punktem wyjścia wspólnej zabawy będzie kufer wypełniony reprodukcjami eksponatów muzealnych z zadaniami dla dzieci. W oparciu o wyjmowane z „Kuferka Pana Wyczółka” przez dzieci „fanty”, prowadzący zajęcia opowiedzą o muzeum i jego zbiorach. Do każdego przedmiotu przygotowana została krótka historia będąca pretekstem do zadania lub zabawy wiążącej się z bydgoskim muzeum. Zadania dla dzieci przybiorą różną formę: rysowanie, zaznaczanie różnic, kolorowanie, wyklejanie, układanki, zagadki. Zajęcia zakończą się podsumowaniem: wspólnym quizem prowadzonym przez „Wyczółka” – muzealną pacynkę.

  

Poznaj swój region! Regiony etnograficzne województwa kujawsko-pomorskiego (szkoły podstawowe) 

Czas trwania: 45 min.

Forma: prezentacja multimedialna, pokaz eksponatów

Podczas zajęć zostaną wyjaśnione takie pojęcia jak: etnografia, region etnograficzny, grupa regionalna. Dzieci poznają etymologię nazw: Pałuki, Kujawy, Krajna, Kociewie i Kaszuby, oraz granice pomiędzy poszczególnymi regionami etnograficznymi na przykładzie: folkloru muzycznego, tradycyjnego, świątecznego stroju ludowego, wyposażenie i zdobnictwo wnętrz mieszkalnych (meble, papierowe kwiaty, firanki, pająki, dywany sypane piaskiem) oraz wyrobów garncarskich.

 

W KRAINIE SZTUKI

Magia barwy (szkoły średnie)

Czas trwania: 45 min.

Forma: prezentacja multimedialna połączona z metodami aktywizującymi

Podczas lekcji zostanie omówiona rola i znaczenie barwy w malarstwie europejskim poczynając od czasów późnego średniowiecza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koloryzm oraz sztukę początku XX wieku.  

 

Leon Wyczółkowski i sztuka jego czasów (szkoły średnie)

Czas trwania: 45 min.

Forma: prezentacja multimedialna połączona z metodami aktywizującymi

Podczas zajęć zostaną wykorzystane reprodukcje obrazów Leona Wyczółkowskiego oraz prezentacja multimedialna. Uczestnicy lekcji dokonają analizy porównawczej dzieł artysty wykonanych w różnych technikach, z pracami innych, poprzedzających go, oraz  współczesnych mu wielkich twórców pędzla i palety.  Zajęcia pozwolą na ukazanie sztuki Wyczółkowskiego w szerszym, europejskim kontekście.

 

Istniej również możliwość zamówienia dla kla VII-VIII oraz szkół średnich lekcji z zakresu historii sztuki:

- Sztuka średniowiecza

- Sztuka renesansu

- Sztuka baroku

- Klasycyzm kontra romantyzm

- Malowane światłem - rewolucja impresjonizmu

- Czas przemian – malarstwo europejskie XIX i początku XX wieku

- Jak to ugryźć? Sztuki wizualne w II połowie XX i na początku XXI wieku

 

JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE?

Zajęcia muzealne można zamawiać osobiście, telefonicznie lub pod adresem email, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 4 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914 lub 910, email: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności, rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, oraz telefonu kontaktowego.

 

 

OPŁATY

W ramach oferty realizowane są dwie lekcje - jedna w placówce szkolnej, druga w Muzeum. Koszt oferty wynosi 120 zł dla szkół znajdujących się w granicach Bydgoszczy oraz 200 zł dla placówek usytuowanych w jej okolicach. Realizujemy lekcje w szkołach oddalnych do maksymalnie 25 km od centrum Bydgoszczy.

Istnieje mozliwość przeprowadzenia więcej, niz jednej lekcji na terenie placówki szkolnej. Koszt każdej kolejnej lekcji w placówce szkolnej (zarówno na obszarze Bydgoszczy jak i poza jej granicami) wynosi 50 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData