Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych z muzeum

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przyjmuje wnioski o podjęcie współpracy od organizacji pozarządowych i innych instytucji w sferze organizacji przedsięwzięć w obszarze szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki. Z propozycją podjęcia współpracy z Muzeum organizacje pozarządowe i inne instytucje muszą złożyć pismo skierowane do dyrektora muzeum przedstawiając:

   1. opis projektu,
   2. kosztorys realizacji projektu,
   3. źródła finansowania projektu z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji kosztorysu,
   4. zakres oczekiwanego zaangażowania ze strony muzeum,
   5. listę innych podmiotów zaangażowanych w organizacje projektu.

Wnioski prosimy wysłać na adres mailowy: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

ul. Gdańska 4

85-006 Bydgoszcz

Decyzję wstępną o zaakceptowaniu wniosku o podjęcie współpracy podejmuje dyrektor muzeum w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia dokumentu do muzeum.

Decyzję o podjęciu współpracy podejmuje dyrektor muzeum po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielem organizacji lub instytucji w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty przeprowadzenia rozmów. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK