Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Bydgostiana – cykl konferencji

O KONFERENCJI

Konferencję „Bydgostiana” Muzeum organizuje cyklicznie. Co roku ma ona inny podtytuł i porusza inne zagadnienia. Założeniem organizatora jest, aby sesja ta stała się miejscem spotkania i wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców, animatorów kultury, nauczycieli i wszystkich miłośników Bydgoszczy, którzy badają zagadnienia związane z naszym miastem, jak i tych którzy interesują się przeszłością i teraźniejszością Bydgoszczy.

Przykładowe poruszane tematy podczas pierwszej edycji w 2021 r.:

– historia i kultura Bydgoszczy,
– dziedzictwo kulturowe miasta,
– (nie)znani bydgoszczanie,
– życie codzienne mieszkańców wczoraj i dziś,
– gwara bydgoska,
– edukacja lokalna i regionalna,
– współczesne problemy miasta i wyzwania przyszłości

Link do programu I edycji w 2021 r.: LINK

Przykładowe poruszane tematy podczas drugiej edycji w 2022 r.:

– współczesne problemy miasta,
– wyzwania związane z rozwojem miasta,
– dziedzictwo kulturowe miasta,
– (nie)znani bydgoszczanie,
– historia i kultura Bydgoszczy,
– dzieje Bydgoszczy na tle historii Polski,
– życie codzienne mieszkańców wczoraj i dziś,
– najważniejsze wydarzenia w dziejach miasta
– gwara bydgoska,
– historia wojskowa miasta,
– edukacja lokalna i regionalna,
– urbanistyka i architektura współczesna

Link do programu II edycji w 2022 r.: LINK

Bydgostiana III. Kultura i Muzeum w 2023 roku

W dniach 25-26 maja 2023 roku odbyła się III Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Bydgostiana. Kultura i muzeum” zorganizowana przez funkcjonującą w ramach Działu Historii Pracownię Historii Bydgoszczy i Regionu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Była to już trzecia odsłona interdyscyplinarnej sesji z cyklu Bydgostiana, której tematyka niezmiennie koncentruje się wokół bydgoskiej historii i kultury, a także problemów współczesnych miasta, takich jak polityka, gospodarka, rewitalizacja czy turystyka. Tytuł cyklu odnosi się do tzw. bydgostiany, czyli zabytków związanych z miastem nad Brdą, które gromadzi, przechowuje i udostępnia nasza instytucja kultury.

Podczas trzeciej sesji nie przypadkowo podjęto problematykę dotyczącą kultury i sztuki w Bydgoszczy oraz historii i działalności naszego muzeum, bowiem w 2023 roku przypada 100. rocznica powstania bydgoskiego Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Tak ważny zarówno dla samej placówki, jak i dla miasta, jubileusz skłonił organizatorów konferencji do baczniejszego przyjrzenia się aktywności zbiorotwórczej i wystawienniczo-edukacyjnej lokalnej instytucji kultury, a także pracy pokoleń muzealników – specjalistów-pasjonatów, dzięki którym muzeum stale się rozwija i podejmuje kolejne, coraz ambitniejsze wyzwania.

W konferencji wzięło udział dwudziestu sześciu prelegentów. Reprezentowali oni następujące ośrodki naukowe, instytucje kultury i oświaty oraz stowarzyszenia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej, Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz Miasto, Koło Naukowe IDEO, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie oraz Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego w Solcu Kujawskim.

Sesja przyczyniła się do wzbogacenia, poszerzenia stanu wiedzy dotyczącego bydgoskiej kultury i sztuk plastycznych oraz stuletnich dziejów i osiągnięć Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Ponadto dzięki prowadzonym badaniom nasza wiedza o mieście i zachodzących w jego obrębie procesach została uzupełniona. Przy tej okazji wyznaczono także nowe, pasjonujące obszary badawcze, utwierdzając się w przekonaniu, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem, godnym permanentnych dociekań naukowych. Sesja zgromadziła naukowców z wielu ośrodków badawczych, ludzi na co dzień związanych z bydgoską kulturą i społeczników. Wartością dodaną był udział w wydarzeniu mieszkańców miasta, miłośników Bydgoszczy żywo interesujących się historią miasta i bacznie obserwujących rozwój metropolii.

dr Anna Nadolska

Link do programu III edycji w 2023 r.: LINK

Bydgostiana IV. Tożsamość miasta w 2024 roku

W dniach 23-24 maja 2024 roku odbyła się IV Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Bydgostiana. Tożsamość miasta” zorganizowana przez funkcjonujące w ramach Działu Historii Pracownię Historii Bydgoszczy i Regionu oraz Pracownię Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Była to już czwarta odsłona interdyscyplinarnej sesji z cyklu Bydgostiana, której tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z historią i kulturą Bydgoszczy.

W tym roku tematem przewodnim sesji była tożsamość miasta, dlatego opowiadaliśmy o tożsamości Bydgoszczy przedstawiając życiorysy zasłużonych dla miasta ludzi, opisując wybrane miejsca i wydarzenia, działalność lokalnych placówek kulturalnych i oświatowych, ciekawe inicjatywy itd.

W konferencji wzięło udział blisko czterdziestu prelegentów (historyków, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, polonistów, socjologów, pedagogów, psychologów, a także regionalistów) reprezentujących następujące ośrodki naukowe, instytucje kultury i oświaty oraz stowarzyszenia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,  Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, Urząd Miasta Szczecina, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyków IDEO, Kujawsko-Pomorskie Koło Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem naukowym objął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Sesji patronują także zaprzyjaźnione z Muzeum Okręgowym uczelnie wyższe, instytucje kultury, oświaty itp.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Pałace Ostromecko, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy oraz Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O.

Nasz cykl konferencji pn. Bydgostiana został doceniony. 15 czerwca 2023 roku odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na której Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy otrzymało prestiżowe wyróżnienie w kategorii „Kultura” – „za upowszechnianie kultury lokalnej i regionalnej, organizacje konferencji, które służą wymianie myśli i poglądów z zakresu historii współczesnej i regionalizmu”.

 dr Anna Nadolska

Link do programu IV edycji w 2024 r.: LINK

ORGANIZATOR

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK