Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Projekty

Tytuł projektu:"Zielona apteka"
Okres realizacji:31 grudnia 2023
Budżet:10 500,00 zł
w tym:10 000,00 zł dofinsansowania
Opis:Realizacja cyklicznych działań z zakresu edukacji proekologicznej i kulturalnej ( warsztaty-spotkania) na terenie Apteki pod Łabędziem
Wniosek dotyczy programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" - Fundacja Santander Edycja 1/2022
Tytuł projektu:Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy BEZ BARIER
Okres realizacji:do 15 czerwca 2023 r.
Budżet:145 726,00 zł
Opis:Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum poprzez wdrożenie kompleksowych, a co istotne – ogólnodostępnych, rozwiązań, mających na szczególnym względzie osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Założenie zrealizowane zostanie zarówno poprzez zakup wyposażenia, jak i działania "miękkie", polegające na podniesieniu wiedzy i umiejętności, w zakresie obsługi OZSP, całego zespołu instytucji. Dążąc do realizacji celu, Muzeum wprowadzi szereg korzystnych rozwiązań formalno-organizacyjnych, technicznych oraz nawiąże stałą współpracę ze środowiskiem wspierającym osoby ze szczególnymi potrzebami oraz bezpośrednio z OZSP.
Grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK