Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Wesprzyj muzeum

Wspieraj kulturę!

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest niekomercyjną instytucją kultury. Gromadzimy, prezentujemy i upowszechniamy sztukę. Cele te realizujemy poprzez działalność wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną. Do współpracy we wszystkich tych przedsięwzięciach serdecznie zapraszamy Partnerów.

Dzięki Państwa pomocy i inspiracji zyskujemy szersze uznanie za prezentacje unikatowych wystaw. Nasza oferta edukacyjna przyciąga muzealną publiczność już w wieku przedszkolnym i szkolnym, a w działaniach eventowych uczestniczą mieszkańcy Bydgoszczy i regionu.

Zapraszamy serdecznie do wspierania kultury, przypominając czasy królów i wielkich fundatorów, dzięki którym powstawały nie tylko sławne uniwersytety, ale też najwspanialsze światowe muzea.

Pozostajemy otwarci na dostosowanie zasad współpracy jej do oczekiwań i strategii promocyjnej Partnerów.

 

Ulga sponsoringowa przy współpracy z muzeum!

Wprowadzone z początkiem roku 2022 nowe przepisy podatkowe zawierają pakiet ulg dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Ta zachęta podatkowa dla firm polega na tym, że firmy wspierające działalność kulturalną instytucji narodowych lub samorządowych (takich jak Muzeum Okręgowe) mogą odliczać 100% kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50% kosztów.

Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

   • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
   • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

 

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

   • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
   • 50% jako odliczenie w ramach ulgi (odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty).

 

Zapraszamy do współpracy promocyjnej w ramach działań muzeum i do skorzystania z przywileju ulgi sponsoringowej!

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK