Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Aktualne

Tytuł projektu:Coś dla ciała, umysłu i duszy. Zdrowi i aktywni seniorzy w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
Okres realizacji:09.2023 - 06.2024
Budżet:25.000 zł
Opis:Projekt skierowany jest do osób po 60. roku życia i ma na celu ich aktywizację oraz poprawę jakości ich zdrowia i życia, poprzez przygotowaną specjalnie ofertę edukacyjno-kulturalną. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach trzech modułów: CIAŁO, UMYSŁ i DUSZA będą holistycznie stymulować i pozytywnie wpływać na fizyczną, umysłową, emocjonalną i społeczną kondycję seniorów.
Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN
Tytuł projektu:Wystawa jubileuszowa w setną rocznicę powstania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Okres realizacji:04.2023 - 12.2023
Budżet:218 072,00 zł, w tym 168 072,00 zł z Funduszu Promocji Kultury
Opis:Projekt przewiduje organizację wystawy czasowej na jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja podzielona będzie na 10 odsłon, które w atrakcyjnej merytorycznie i wizualnie konwencji ukażą zmiany i rozwój następujące na tle przemian społeczno-historycznych regionu, Polski i świata. Szczególnie ważne będzie ukazanie naszych szerokich kontaktów z innymi instytucjami kultury, nie tylko na szczeblu lokalnym. Nadrzędnym celem projektu jest umocnienie i zaznaczenie pozycji muzeum jako podmiotu wychodzącego w nowoczesny kontekst społeczny dla dalszego budowania świadomości historycznej i tożsamości kulturowej mieszkańców miasta, regionu i kraju.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Tytuł projektu:Wydanie i dystrybucja monografii "Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939"
Okres realizacji:04.2023 – 12.2023 r.
Budżet:64.148,00 zł, w tym: 28.000,00 zł ze środków MKiDN
Opis:Projekt polega na publikacji i dystrybucji pierwszej w kraju monografii poświęconej życiu artystycznemu w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Stanowić ona będzie pogłębioną refleksję na temat kształtowania się nowego ośrodka sztuki po odzyskaniu niepodległości (1920), w mieście o przerwanej ciągłości kulturowej, skupiając się na sztukach plastycznych. Publikacja posiada duże walory poznawcze, wpisując się w badania nad sztuką polską międzywojnia i rolą kultury w kształtowaniu się nowej tożsamości narodowej w niepodległej Polsce. Zostanie ona wydana w formie książki drukowanej oraz e-booka, co znacznie zwiększy jej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Tytuł projektu:Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne
Okres realizacji:01.2021 – 06.2023
Budżet:3.807.089,51 PLN
w tym: 2.308.042,16 PLN ze środków RPO WK-P
Opis:Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy w sferze społecznej i środowiskowej, a także w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług kultury. Natomiast rezultatem inwestycji będzie oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego, a także poszerzenie oferty Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6., m. in. o salę sensoryczną dla najmłodszych gości Muzeum oraz ekspozycję edukacyjną poświęconą pochodzącemu z Bydgoszczy słynnemu matematykowi i kryptologowi – Marianowi Rejewskiemu.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK