Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Aktualne

Tytuł projektu:Wydanie i dystrybucja monografii "Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939"
Okres realizacji:04.2023 – 12.2023 r.
Budżet:64.148,00 zł, w tym: 28.000,00 zł ze środków MKiDN
Opis:Projekt polega na publikacji i dystrybucji pierwszej w kraju monografii poświęconej życiu artystycznemu w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Stanowić ona będzie pogłębioną refleksję na temat kształtowania się nowego ośrodka sztuki po odzyskaniu niepodległości (1920), w mieście o przerwanej ciągłości kulturowej, skupiając się na sztukach plastycznych. Publikacja posiada duże walory poznawcze, wpisując się w badania nad sztuką polską międzywojnia i rolą kultury w kształtowaniu się nowej tożsamości narodowej w niepodległej Polsce. Zostanie ona wydana w formie książki drukowanej oraz e-booka, co znacznie zwiększy jej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne
Okres realizacji:01.2021 – 06.2023
Budżet:3.807.089,51 PLN
w tym: 2.308.042,16 PLN2 ze środków RPO WK-P
Opis:Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy w sferze społecznej i środowiskowej, a także w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług kultury. Natomiast rezultatem inwestycji będzie oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego, a także poszerzenie oferty Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6., m. in. o salę sensoryczną dla najmłodszych gości Muzeum oraz ekspozycję edukacyjną poświęconą pochodzącemu z Bydgoszczy słynnemu matematykowi i kryptologowi – Marianowi Rejewskiemu.
Tytuł projektu:Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy BEZ BARIER
Okres realizacji:do 15 czerwca 2023 r.
Budżet:145 726,00 zł
Opis:Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum poprzez wdrożenie kompleksowych, a co istotne – ogólnodostępnych, rozwiązań, mających na szczególnym względzie osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Założenie zrealizowane zostanie zarówno poprzez zakup wyposażenia, jak i działania "miękkie", polegające na podniesieniu wiedzy i umiejętności, w zakresie obsługi OZSP, całego zespołu instytucji. Dążąc do realizacji celu, Muzeum wprowadzi szereg korzystnych rozwiązań formalno-organizacyjnych, technicznych oraz nawiąże stałą współpracę ze środowiskiem wspierającym osoby ze szczególnymi potrzebami oraz bezpośrednio z OZSP.
Grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu:"Zielona apteka"
Okres realizacji:31.12.2023
Budżet:10.000 zł
Opis:Realizacja cyklicznych działań z zakresu edukacji proekologicznej i kulturalnej ( warsztaty-spotkania) na terenie Apteki pod Łabędziem
Wniosek dotyczy programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" - Fundacja Santander Edycja 1/2022

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK