Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Aktualne

Tytuł projektu:Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne
Okres realizacji:01.2021 – 12.2022
Budżet:3.214.878,31 PLN
w tym: 2 386 377,39 PLN ze środków RPO WK-P
Opis:Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy w sferze społecznej i środowiskowej, a także w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług kultury. Natomiast rezultatem inwestycji będzie oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego, a także poszerzenie oferty Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6., m. in. o salę sensoryczną dla najmłodszych gości Muzeum oraz ekspozycję edukacyjną poświęconą pochodzącemu z Bydgoszczy słynnemu matematykowi i kryptologowi – Marianowi Rejewskiemu.
Tytuł projektu:Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy BEZ BARIER
Okres realizacji:do 1 grudnia 2023 r.
Budżet:154 046,00 zł
w tym: 145 726,00 zł dofinansowania
Opis:Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum poprzez wdrożenie kompleksowych, a co istotne – ogólnodostępnych, rozwiązań, mających na szczególnym względzie osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Założenie zrealizowane zostanie zarówno poprzez zakup wyposażenia, jak i działania "miękkie", polegające na podniesieniu wiedzy i umiejętności, w zakresie obsługi OZSP, całego zespołu instytucji. Dążąc do realizacji celu, Muzeum wprowadzi szereg korzystnych rozwiązań formalno-organizacyjnych, technicznych oraz nawiąże stałą współpracę ze środowiskiem wspierającym osoby ze szczególnymi potrzebami oraz bezpośrednio z OZSP.
Grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu:"Zielona apteka"
Okres realizacji:31.12.2023
Budżet:10.000 zł
Opis:Realizacja cyklicznych działań z zakresu edukacji proekologicznej i kulturalnej ( warsztaty-spotkania) na terenie Apteki pod Łabędziem
Wniosek dotyczy programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" - Fundacja Santander Edycja 1/2022

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK