Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Cennik usług digitalizacyjnych

Udostępnianie wizerunków cyfrowych zbiorów

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy udostępnia odwzorowania cyfrowe muzealiów oraz udziela zgody na filmowanie ekspozycji w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich.

Zasady udostępniania

 1. Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego wniosku:
  wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB – DOC 40 KB
  skierowanego na adres: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
 2. Wizerunek przekazywany jest w formie cyfrowej.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z realizacją zlecenia.
 4. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych.
 5. Przy zamówieniach wizerunków cyfrowych o wysokiej rozdzielczości ceny ustalane są w oparciu o cennik. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania i zaangażowanie zespołu pracowników.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do wnioskowania o jeden egzemplarz publikacji do zbiorów Biblioteki MOB.
 7. Podane ceny są cenami brutto.
 8. Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.
 9. Ponowne wykorzystanie pliku z wizerunkiem wymaga uzyskania ponownej zgody.
 10. Pytania dot. realizacji zamówień zajmuje się: Dział Ewidencji, Digitalizacji i Konserwacji Zbiorów – Pracownia Digitalizacji
 11. Wnioski należy składać:
  sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. (52) 52 53 555Do pobrania:
  wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB DOC – 40 KB
  bip_wniosek_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publiczne.pdf – 196 KB

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Muzeum

 • I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że obiekt pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, niezależnie od celu udostępnienia przygotowane w wysokiej rozdzielczości:

15 zł/ 1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku jpg
45 zł/ 1 szt. – koszt koszt udostępnienia wizerunku tiff lub nagrania dźwiękowego
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 5 zł/strona
Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

 • II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji.Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel naukowy, edukacyjny, badawczy:

15 zł/1 szt. – JPG
45 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 5 zł/strona
Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel komercyjny, inny:

30 zł/1 szt. – JPG
90 zł/1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku tiff
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

 

Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 10 zł/strona
Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
15 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

* Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK