Skarb Bydgoski

Wystawa Stała

Skarb Bydgoski

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, MOB, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, muzeumbydgoszcz, kultura, apteka pod łabędziem, aptekarstwo bydgoskie, farmacja, apteka, medycyna

Wystawa Stała

Aptekarstwo bydgoskie

W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Wystawa Stała

W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Exploseum

Wystawa Stała

Exploseum

Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)

Wystawa Stała

Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)

Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Wystawa Stała

Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy