EXPLOSEUM

Wystawa Stała

EXPLOSEUM

W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Wystawa Stała

W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)

Wystawa Stała

Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)

Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Wystawa Stała

Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów

Wystawa Stała

Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów

OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI

Wystawa Stała

OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI