Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Konferencje 2019

O KONFERENCJI

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy zaprasza na piątą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów, tym razem poświęconą Technice i nauce w muzeum.

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych.

Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna skierowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych zajmujących się tworzeniem i prezentacją treści związanych z dziedzictwem technicznym i historią nauki oraz do ośrodków akademickich.

CELEM KONFERENCJI BĘDZIE PODJĘCIE REFLEKSJI TEORETYCZNEJ ORAZ ZAPREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego
  2. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań konserwatorskich dziedzictwa technicznego i naukowego oraz zasad opieki nad nim w zróżnicowanych warunkach (in situ lub w nowej przestrzeni)
  3. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego
  4. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów
  5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna
  6. Turystyka industrialna i promocja dziedzictwa technicznego
  7. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym
  8. Świadectwo wiedzy technicznej, muzealium czy nieruchomy zabytek – skala opieki, zakres ochrony, obecne funkcje obiektu / Prawne i praktyczne problemy klasyfikacji obiektu oraz wynikające z nich problemy zarządcze i użytkowe

Powyższy – na pozór wąski – katalog zagadnień dotyka, poza muzeami stricte technicznymi i historii nauki, również większości muzeów historycznych i wielodziałowych, które gromadząc „świadków pamięci” nie mogą pomijać również aspektów związanych z rozwojem przemysłowym i naukowym, a w dalszej konsekwencji również gospodarczym danych społeczności. W znakomitej większości kolekcji historycznych znajdują się artefakty kultury technicznej i z tą kulturą związane, stąd do uczestnictwa w niniejszej Konferencji zapraszamy również pracowników muzeów historycznych i multidyscyplinarnych.

Aktualności

Komunikat

Zbiory Archeologiczne – 11-12 lipca NIECZYNNE

Wydarzenie 25.07.2024.

Odsłona II części Skarbu Bydgoskiego – Biżuteria

Komunikat

15 lipca – sekretariat nieczynny

ORGANIZATOR

POD AUSPICJAMI

PRZY WSPARCIU

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

O CYKLU

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w roku 2011 zapoczątkowało cykl konferencji pt. „Muzeum – formy i środki prezentacji”, którego założeniem było (i jest nadal) dzielenie się doświadczeniami i wiedzą użyteczną w codziennej pracy muzealników, a w konsekwencji podnoszenie kompetencji zawodowych kadry muzealnej.

Przez kilka pierwszych edycji głównym celem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować muzealia i różnego rodzaju treści z nimi związane oraz jak tworzyć i zarządzać działaniami towarzyszącymi wystawom. Kolejne edycje ewaluowały, a ich zakres tematyczny ulegał poszerzeniu. Obecnie „Muzeum – formy i środki prezentacji” to konferencje muzeologiczne nadal podejmujące problematykę prezentacji – poprzez wystawy, działania edukacyjne i  wydawnictwa – czy też konserwacji, ale również zagadnienia związane z metodologią i metodyka tworzenia kolekcji, dziedzictwem niematerialnym, zarządzaniem muzeami czy turystyka kulturową.

Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim z podziałem na następująca tematykę: Historia w muzeum, Technika i nauka w muzeum oraz Sztuka w muzeum.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych oraz do ośrodków akademickich.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK