Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Wystawa- Bydgoszcz w 1945 roku- 70 rocznica zakończenia II wojny światowej

Wystawa- Bydgoszcz w 1945 roku- 70 rocznica zakończenia II wojny światowej

Zasadniczą część wystawy poświęcono wydarzeniom i zjawiskom, które miały miejsce w 1945 roku, po oswobodzeniu miasta z rąk niemieckich. Bydgoszczanom przyszło się uporać zarówno z demonami dopiero co zakończonej wojny, jaki i całkowicie nową, obcą rzeczywistością, jak choćby stacjonowanie Armii Czerwonej i nowymi realiami społeczno-politycznymi. Wyeksponowano zatem materiały związane z ustaleniem rozmiaru represji i liczby ofiar, jak choćby ich list, protokoły ekshumacji, protokoły przesłuchań świadków oraz zgłoszenia szkód wojennych. Drugi blok tematyczny tworzą dokumenty dotyczące karania zbrodniarzy hitlerowskich i zdrajców Narodu oraz procesów rehabilitacyjnych osób wpisanych na niemiecką listę narodową. Inne archiwalia są poświęcone wymianie ludności na skutek akcji wysiedlania Niemców i prowadzonego równolegle osiedlania Polaków ze Wschodu, tj. repatriacji. Na wystawie zaprezentowano także dokumenty dotyczące organizacji jeszcze tymczasowych władz miejskich. Osobną uwagę poświęcono pobytowi Armii Czerwonej w mieście, który oprócz oswobodzenia miasta znaczyły rekwizycje i rabunek mienia. W jednej z gablot wystawowych znalazły się dokumenty związane z wydarzeniami politycznymi, działalnością instancji PPR i PPS oraz naruszeniami porządku publicznego. Wystawę zamyka grupa archiwaliów poświęcona przemianom gospodarczym oraz problemom z aprowizacją i działalnością UNRRA. Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 lub na indywidualne zgłoszenie.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK