Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Regulamin konkursu „Przybij piątkę Szlakowi”

REGULAMIN KONKURSU „Przybij piątkę Szlakowi!”

 • 1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 • 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Zaproszenie i zachęcenie mieszkańców miasta oraz turystów do zwiedzania oraz poznania obiektów znajdujących się na Szlaku, Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy (zwany dalej Szlakiem).
 2. Zachęcenie do poznania i poszerzanie wiedzy Bydgoszczan na temat przemysłowej historii miasta.
 3. Promocja Szlaku TeH2Ow Bydgoszczy.

 • 3

Terminy

 1. 09.2017 r. , godz. 12:00 – 18:00 – zbieranie pieczątek w obiektach
 2. 16.09.2017r. do godz. 19:00 – wrzucenie kuponu konkursowego do urny koło Spichrzy
 3. 16.09.2017 r., godz. 20:00 Wyspa Młyńska – rozstrzygnięcie konkursu, powiadomienie zwycięzców, podsumowanie

 • 4

Zasady Konkursu

 1. Strona główna Konkursu: www.ludzieitechnika.pl
 2. W konkursie może wziąć udział każdy.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
 5. należy zebrać co najmniej 5 różnych pieczątek na kuponie konkursowym:
  -obiekty znajdujące się na Szlaku:
  Exploseum, Wyspa Młyńska, Kanał Bydgoski, Spichrze nad Brdą, Muzeum Fotografii, Introligatornia (WiMBP), Dawna Gazownia Miejska (PS GAZ), Muzeum Kanału Bydgoskiego, Muzeum Farmacji „Apteki pod Łabędziem”, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Hala Pomp i Wieża Ciśnień-Muzeum Wodociągów (MWiK), Fabryka Obrabiarek do Drewna, Barka Lemara, Warzelnia Piwa
  -w przypadku obiektu Wyspa Młyńska można uzyskać tylko jedną pieczątkę w następujących lokalizacjach należących do Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego
  – z jednego obiektu można uzyskać tylko jedną pieczątkę na kuponie konkursowym,
  – po pieczątkę należy zgłosić się osobiście – nie można zebrać dodatkowych pieczątek na innych kuponach,
  – liczony będzie tylko specjalny stempel oznaczony TeH2O lub oficjalna pieczęć obiektu,
  – jedna osoba może złożyć jeden kupon konkursowy.
 6. wypełniony i podpisany imieniem i nazwiskiem kupon konkursowy należy zostawić w stoisku informacyjnym TehoFestu w amfiteatrze koło Spichrzy nad Brdą 16 września br. najpóźniej do godziny 19.00.
 7. losowanie nagród odbędzie się w Fabryce Obrabiarek do Drewna na scenie głównej o godz. 20:00.
 8. Obiekty biorące udział w konkursie, z których można uzyskać specjalny stempel:

  -Exploseum,

-Wyspa Młyńska,

-Kanał Bydgoski,

-Spichrze nad Brdą,

-Muzeum Fotografii,

-Introligatornia (WiMBP),

-Dawna Gazownia Miejska (PS GAZ),

-Muzeum Kanału Bydgoskiego,

-Muzeum Farmacji „Apteki pod Łabędziem”,

-Muzeum Mydła i Historii Brudu,

-Wieża Ciśnień-Muzeum Wodociągów (MWiK),

– Hala Pomp (MWiK),

-Fabryka Obrabiarek do Drewna,

-Barka Lemara,

-Warzelnia Piwa

 • 5

Przebieg Konkursu

 1. Nagrodami głównymi są zaproszenia jednoosobowe od bydgoskich posłów do Parlamentu Europejskiego:

– do Brukseli od Posła Janusza Zemke,

– do Strasburga od Posła Kosmy Złotowskiego,

 1. Pięć nagród dodatkowych otrzyma pięć wylosowanych publicznie osób, które wrzucą do urny prawidłowo wypełnione kupony konkursowe.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest osobista obecność podczas losowania. W przypadku braku wylosowanych osób, losowanie trwa do skutku.

 • 6

Nagrody

 1. Przewidziane są dwie nagrody dla zwycięzców określone w §5 pkt. 1.:
  oraz nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, pamiątek, itp. dla zwycięzców określonych w §5 pkt. 2.
 2. Fundatorami nagród są posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pan Janusz Zemke oraz Pan Kosma Złotowski, ProNatura, Les Higiena, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz obiekty Szlaku TeH2O.


 • 7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.
  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 • 8
  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu www.ludzieitechnika.pl oraz u Organizatora.
  2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, Muzeum Okręgowego oraz ich rodziny pierwszego stopnia.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK