Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Noc w fabryce – pierwsza industrialna noc w Bydgoszczy

Noc w fabryce – pierwsza industrialna noc w Bydgoszczy

Szlak TeH2O zaprasza na jedyną w swoim rodzaju NOC W FABRYCE!
Przyjdź na drugą zmianę i poznaj bydgoskie zakłady produkcyjne!
To wyjątkowa okazja! W ramach obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego postanowiliśmy zorganizować coś, czego jeszcze nie było – na wzór Europejskiej Nocy Muzeów zapraszamy Was do zwiedzania czołowych bydgoskich fabryk. Poczuj klimat nocnej zmiany i zobacz na własne oczy miejsca, gdzie przebiegają skomplikowane procesy produkcyjne.
Pamiętaj o BHP! Z racji ograniczonego dostępu wynikającego z bezpieczeństwa zwiedzających, zwiedzanie możliwe tylko po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem: 525859909. Uwaga! Obowiązują ograniczenia wiekowe!
FOD Fabryka Obrabiarek do Drewna
ul. Nakielska 53
godziny wejść: 17:00, 19:00 i 21:00
METALBARK
ul. Ernesta Petersona 11
godziny wejść: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
HANPLAST (w zwiedzaniu mogą brać udział osoby powyżej 24 roku życia)
ul. Władysława Paciorkiewicza 3
godziny wejść: 17.00
PESA (w zwiedzaniu mogą brać udział osoby powyżej 15 roku życia, dzieci pod opieką dorosłych od lat 10)
ul. Zygmunta Augusta 11
godziny wejść: 17.00. 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45
Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursu. Dla tych, którzy odwiedzą przynajmniej jedną z biorących udział w wydarzeniu fabryk przygotowaliśmy zadanie. Na kuponie konkursowym, który otrzymasz nie miejscu kreatywnie opisz swoje wrażenia z NOCY W FABRYCE. Nagrodzimy trzy najciekawsze odpowiedzi!
Kupon wrzuć do urny w jednej z fabryk biorącej udział w NOCY W FABRYCE lub wyślij pocztą do dnia 3 września 2018r, na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, koniecznie z dopiskiem „Noc w fabryce”.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Święta Szlaku TeH2O TehoFest 15 września. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz jego regulamin:
REGULAMIN KONKURSU „Noc w Fabryce
§1 Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
§2 Cele Konkursu
1. Zaproszenie i zachęcenie mieszkańców miasta oraz turystów do zwiedzania oraz poznania bydgoskich fabryk i zakładów produkcyjnych
2. Zachęcenie do poznania i poszerzanie wiedzy Bydgoszczan na temat przemysłowej historii miasta.
3. Promocja Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Szlaku TeH2Ow Bydgoszczy.
§3 Terminy
1. 25.08.2018 r. , godz. 17:00 – 22:00 – zwiedzanie fabryk i wrzucenie kuponu do urny w jednym ze zwiedzanych obiektów
lub
2. 25.08.2018. do 3 września 2018r – wysłanie kuponu konkursowego pocztą na adres: ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, koniecznie z dopiskiem „Noc w fabryce”.
3. 15.09.2018 r., godz. 19:00 Wyspa Młyńska – rozstrzygnięcie konkursu, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym zwycięzców, podsumowanie
§4 Zasady Konkursu
1. Strona główna Konkursu: www.ludzieitechnika.pl
2. W konkursie może wziąć udział każdy ze zwiedzających.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
a. należy wypełnić kupon konkursowy, opisując swoje wrażenia ze zwiedzania podczas Nocy w Fabryce
– jedna osoba może złożyć jeden kupon konkursowy.
b. wypełniony i podpisany imieniem i nazwiskiem kupon konkursowy, wraz z numerem telefonu należy wrzucić do urny w jednym ze zwiedzanych obiektów lub wysłać pocztą na adres: ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, koniecznie z dopiskiem „Noc w fabryce” do 3 września 2018r.
c. wręczenie nagród odbędzie się na Wyspie Młyńskiej 15 września 2018 podczas Święta Szlaku TeH2O TehoFest.
5. Podmioty biorące udział w Nocy w Fabryce:
– FOD Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.,
– Hanplast Sp. z o.o,
– PESA S.A.,
– Metalbark Sp. z o.o.,
§5 Przebieg Konkursu
1. Nagrodami są zestawy upominków od podmiotów biorących udział w wydarzeniu.
2. Regulamin przewiduje wręczenie trzech nagród.
§6 Nagrody
1. Przewidziane są dwie nagrody dla zwycięzców określone w §5 pkt. 1.
2. Fundatorami nagród Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Szlak TeH2O, podmioty biorące udział w akcji.
§7 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-006), tel.:52 58 59 966, adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl,
b. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i rozstrzygnięcia konkursu Noc w Fabryce,
c. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie dyskwalifikacja,
g. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
h. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu,
i. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
j. dane osobowe będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników konkursu, nie dłużej niż do końca września 2018r.
§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu www.ludzieitechnika.pl oraz u Organizatora.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, Muzeum Okręgowego oraz ich rodziny pierwszego stopnia.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK