Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Barka „Lemara”
Rybi Rynek Bydgoszcz
85-108 Bydgoszcz
www.mck-bydgoszcz.pl
adam.gajewski@wp.pl
+48503584840
Konferencja: Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków

Konferencja: Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków

Miasto Bydgoszcz , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół III liceum ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy zapraszają na Konferencję naukową  „Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków”.Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów żeglugi śródlądowej w ujęciu historycznym, edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym na przestrzeni wieków. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie roli Bydgoszczy jako jednego z wiodących ośrodków żeglugi śródlądowej na ziemiach polskich. Poprzez organizację konferencji zamierzamy również podkreślić wpływ kultury szyperskiej  na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu.Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000 letnia koegzystencja z rzeką wyżłobiła w mentalności bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą. Od XV do XVII wieku Bydgoszcz przeżywała okres rozwoju, w tym czasie miasto stało się jednym z najważniejszych na mapie Rzeczypospolitej. Rozkwit Bydgoszczy został zahamowany w połowie XVII wieku. Dopiero Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą. Połączeniem tym po dziś dzień jest Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773 – 1774, który od momentu powstania, aż do XX wieku był jedną z osi napędowych miasta, pomagając przekształcić się Bydgoszczy w silny ośrodek przemysłowo – handlowy, w którym olbrzymią rolę odgrywała żegluga śródlądowa.Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jak i innych arterii wodnych stopniowo zaczęło się zmniejszać, wskutek tego żegluga śródlądowa traciła na znaczeniu. Obecnie, system dróg wodnych jest zaledwie słabym odbiciem gospodarczych funkcji z przeszłości. W dniu dzisiejszym istotnym zadaniem jest podkreślanie dawnej świetności żeglugi w Bydgoszczy i szeroko pojmowanej kultury szyperskiej.Organizacja konferencji poprzez kooperację środowiska akademickiego, instytucji kulturowo – oświatowych i stowarzyszeń społecznych z regionu pozwoli na pełniejsze zbadanie powyższej tematyki i podjęcie wielowątkowej dyskusji.Konferencja dofinansowana z budżetu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu „Żegluga na Bydgoskim Węźle Wodnym”.Kontakt:konferencja@kanalbydgoski.plTomasz Izajasz – 693 765 075Adama Kosecki – 502 089 350

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK