Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
92. rocznica założenia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

92. rocznica założenia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Początek tworzenia placówki muzealnej w Bydgoszczy sięga
działalności powstałego w 1880 roku niemieckiego Towarzystwa Historycznego
Obwodu Noteckiego w Bydgoszczy, którego celem było prowadzenie badań naukowych
dotyczących regionu oraz działalność zbieracka. Zgromadzone zbiory umieszczono
w chórze poklasztornego kościoła Klarysek przy ul. Gdańskiej, a uroczystego
otwarcia i udostępnienia zbiorów zwiedzającym dokonano w dniu 30 listopada 1890
roku. Miejsce nazywano nawet Bydgoskim Muzeum Miejskim, będącym oddziałem
Towarzystwa Historycznego, jednak nie miało ono żadnych podstaw prawnych.

Zmiany przyniósł rok 1902, kiedy to nowopowstałe Niemieckie
Towarzystwo Sztuki i Nauki w Bydgoszczy wchłonęło Towarzystwo Historyczne. Nowa
organizacja w 1914 roku postulowała do władz miejskich o utworzenie muzeum
miejskiego. Bez skutku. Do tematu powrócono po zakończeniu I wojny światowej. W
dniu 8 listopada 1918 roku odbyło się zebranie założycielskie Bydgoskiego
Towarzystwa Muzealnego, jednak w obliczu powrotu Bydgoszczy do Polski,
rozpoczęto wywożenie zbiorów dawnego Towarzystwa Historycznego do Museum für
Volkerkunde w Berlinie. Tym samym kwestia muzeum w Bydgoszczy ponownie upadła.

Pozostałościami zbiorów zajęli się kustosz Biblioteki
Miejskiej w Bydgoszczy ks. Jan Klein oraz profesor Akademii Rolniczej w
Bydgoszczy Stanisław Łabendziński, którym władze miejskie oficjalnie przekazały
zbiory w dniu 2 maja 1922 roku. Wobec przeznaczenia kościoła klarysek na cele
sakralne, zbiory przeniesiono do budynku (dzisiaj nieistniejącego) dawnego
Banku Wschodniego dla Handlu i Rzemiosła przy ul. Jagiellońskiej 69.

Stan tymczasowości nie trwał długo. Na mocy uchwały
Magistratu z dnia 7 lutego 1923 roku, potwierdzonej przez Radę Miejską w dniu 8
marca 1923 roku, dla celów przyszłego muzeum przekazano budynek dawnej
Miejskiej Kasy Oszczędności przy ul. Stary Rynek 2.

Utworzenie oraz oficjalne otwarcie Muzeum Miejskiego
nastąpiło w dniu 5 sierpnia 1923 roku. Na uroczystości obecny był m. in.
ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dr Stanisław
Głąbinowski. Tak rozpoczęła się bogata historia Muzeum Miejskiego – obecnie
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
zaprasza do „Strefy wolnego czasu” gdzie na regale z książkami
odnajdziemy również te poświęcone historii „Wyczóła”. Strefa czynna
od wt-pt w godz. 10 – 14 przy Europejskim Centrum Pieniądza od strony Wyspy
Młyńskiej.

Autor: Dariusz Leśniewski, MOB  

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK