Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Wystapienia

Wystąpienia

Wstęp

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę konferencji i spotkania X Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

X SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Rola muzeów w zachowaniu i zarządzaniu dziedzictwem sztuki inżynieryjnej – doświadczenia i najbliższe perspektywy.
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Niektóre aspekty współdziałania uczelni technicznych i muzeów w ochronie zabytków sztuki inżynieryjnej.
prof. dr hab. Krzysztof Wisłocki, Politechnika Poznańska

Muzea i samorządy. Modele i praktyka współpracy dla rozwoju regionalnego.
Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
(wystąpienie powstało wspólnie z dr hab. Dorotą Folgą-Januszewską, prof. ASP, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Dyskusja

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 22 marca 2019 r. dotyczące ochrony zabytków techniki – wprowadzenie i komentaz do dokumentu.
Robert Kola, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Uwarunkowania Konserwatorskie i techniczne odbudowy oraz eksploatacji zabytków techniki.
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN

I SESJA REFERATOWA PT. ORYGINAŁ, KOPIA, REPLIKA, REKONSTRUKCJA - PROBLEMATYKA KONSERWACJI I OCHRONY DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO I NAUKOWEGO

Oryginały, repliki, rekonstrukcje, destrukty. Historyczne samoloty w przestrzeni wystawienniczej.
dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Kopia czy oryginał – nierozstrzygnięty dylemat
Paulina Kryg, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Górnośląski Park Narodowy? Ochrona i interpretacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.
Michał Kępski, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

DYSKUSJA PO I SESJI REFERATOWEJ

II SESJA REFERATOWA PT. ORYGINAŁ, KOPIA, REPLIKA, REKONSTRUKCJA - PROBLEMATYKA KONSERWACJI I OCHRONY DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO I NAUKOWEGO

Rewitalizacja pojazdów pancernych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej – Oddziale Muzeum Wojska Polskiego i wpływ eksploatacji oraz warunków przechowywania na stan zbiorów.
Mirosław Zientarzewski, Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Nowoczesne techniki dokumentacji i monitorowania stanu zachowania podwodnych stanowisk archeologicznych.
dr Tomasz Bednarz, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

DYSKUSJA PO II SESJI REFERATOWEJ

III SESJA REFERATOWA PT. METODOLOGIA I METODYKA TWORZENIA KOLEKCJI MATERIALNEGO ORAZ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO I NAUKOWEGO

Odpowiedzialność muzeów techniki za powierzone im dziedzictwo.
Agnieszka Konior, Uniwersytet Jagielloński

Prezentacja dziedzictwa technicznego w muzeum partycypacyjnym – wyzwania i szanse.
Paulina Długosz, Muzeum Miasta Łodzi, dr Marcin Jakub Szymański, Uniwersytet Łódzki

Historyczne pojazdy komunikacji miejskiej w polskich muzeach i kolekcjach.
Tomasz Pieńkowski, Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji

DYSKUSJA PO III SESJI REFERATOWEJ

IV SESJA REFERATOWA PT. PREZENTACJA DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO I NAUKOWEGO

Sposoby prezentacji zbiorów kolekcjonerów dziedzictwa techniki zrzeszonych w klubach kolekcjonerów w Niemczech, Danii i Szwecji.
Janusz Grzelak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Narracje muzealne o historii komunikacji. Doświadczenie Ulster Transport Museum dla polskich muzeów techniki / komunikacji.
dr Dawid Keller, Muzeum Śląskie

Wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.
Janusz Cygański, Oddział Warmińsko – Mazurski Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Kolekcja przyrządów naukowych w Domu Mikołaja Kopernika. Współczesna forma prezentacji instrumentów naukowych doby nowożytnej.
Michał Kłosiński, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Apteka pod Łabędziem w Bydgoszczy. Tradycje. Zbiory. Perspektywy.
Gabriela Frischke, dr Wojciech Ślusarczyk, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Roksana Wilczyńska, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teleskop astronomiczny w roli głównej czyli Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Małgorzata Czupajło, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

DYSKUSJA PO IV SESJI REFERATOWEJ

V SESJA REFERATOWA PT. PREZENTACJA DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO I NAUKOWEGO

Nie tylko wystawa – o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Włbrzychu.
Agata Augustyn, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

Doświadczenia centrum nauki w prezentacji dziedzictwa technicznego i naukowego – „Prosimy dotykać”.
dr Dorota Cieślicka, Hevelianum

Woda – władza – widowiko, czyli o nowej ekspozycji w Wodozbiorze Łazienek Królewskich.
Joanna Szumańska, Aneta Czarnecka, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

O starych rzeczach po nowemu. Technika i nauka wsparciem dla wystaw archeologicznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Ekspozycja „Agrolotnictwo” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.
dr Mariusz Niestrawski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

MUZEUM TARPANA – wystawa o historii samochodu rolniczego.
Gerard Radecki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

DYSKUSJA PO V SESJI REFERATOWEJ

VI SESJA REFERATOWA PT. FORMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I NAUKOWEJ / WYSTAWA POLEM DZIAŁALNOŚCI EDUKATORÓW

Jak nie owijać w bawełnę i poprowadzić odbiorców po nitce do kłębka, czyli edukacja w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Magdalena Gonera, Martyna Wilk-Parol, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Jeszcze ginące zawody nie zginęły, póki my żyjemy! Polsko – norweski program edukacji morskiej realizowany w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.
Przemysław Węgrzyn, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

W maglu… z kulturą! Koncepcja działalności Oddziału Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu, dawnym osiedlu górniczym.
Bożena Donnerstag, Muzeum Historii Katowic

Towarzystwo rzeczy przyjemnych a nie koniecznie pożytecznych – technika w edukacji.
Julia Janowska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Współpraca z uczelniami – bilans wzajemnych korzyści w zakresie edukacji technicznej.
dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Rola bodźców zmysłowych w odkrywaniu potencjału turystycznego obiektów technicznych na przykładzie Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.
Kinga Puchowska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

DYSKUSJA PO VI SESJI REFERATOWEJ

VII SESJA REFERATOWA PT. REWITALIZACJA I ADAPTACJA BUDOWNICTWA POSTINDUSTRIALNEGO NA CELE WYSTAWIENNICZE / WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA MUZEALNA

Historyczny Dworzec Morski w Gdyni – adaptacja zabytku na cele muzealne na tle pozostałego dziedzictwa postindustrialnego portu gdyńskiego.
dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni

Rewitalizacja zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie jako nowego Oddziału Muzeum Gdańska.
dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG, Muzeum Gdańska, Lech Trawicki, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

Dwie wieże. Perspektywy rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Paweł Pawłowski, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Koncepcja wykorzystania turystycznego Szybu Poniatowski w Katowicach – Nikoszowcu.
dr inż. Krzysztof Herman, Politechnika Śląska, dr Agata Muszyńska, Muzeum Historii Katowic

Rewitalizacja i adaptacja obiektów poindustrialnych na cele Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – studium przypadku.
Barbara Klajmon, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

DYSKUSJA PO VII SESJI REFERATOWEJ

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK