kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Drukuj

ZbioryArcheologia

Archeologia

Początki zgromadzenia kolekcji archeologicznej wiążą się z powstaniem w 1880 roku Towarzystwa Historycznego Nadnotecia w Bydgoszczy. Większość pozyskanych zabytków z lat 1880-1919 stanowiły dary, znaleziska przypadkowe, nie posiadające dokumentacji naukowej. Badania archeologiczne w tym okresie często miały charakter amatorski. Prace archeologiczne prowadzili zarówno niemieccy jak i polscy badacze. 


Etnografia

Etnografia

 

Dział Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy powołany został w 1986 r. Budując kolekcję założono, że należy zgromadzić jak najpełniejszy zestaw przedmiotów prezentujących najważniejsze dziedziny tradycyjnej kultury ludowej Pałuk, Kujaw, Kociewia, Borów Tucholskich, Krajny i Kaszub oraz dokumentować współczesną twórczość ludową i naiwną.


Grafika

Grafika

Dział Grafiki posiada w swoich zbiorach około 13 tysięcy eksponatów skupionych w kilku odrębnych kolekcjach i zbiorach obejmujących grafikę polską dawną i współczesną, grafikę obcą, ekslibrisy i grafikę użytkową, zbiór rysunków i monotypii oraz matryce. Początki zbiorów graficznych sięgają czasu powstania Muzeum Miejskiego w 1923 roku. Zbiory graficzne przez długi czas mieściły się w obrębie Działu Sztuki, dopiero w 1982 roku powstał samodzielny dział.


Historia

Historia

Ten rozbudowany dział Muzeum gromadzi zróżnicowane obiekty - dokumenty i materiały ikonograficzne, ilustrujące dzieje Bydgoszczy, militaria, falerystykę oraz wyroby rzemiosła artystycznego, stanowiące wyodrębnioną kolekcję. Szczególne znaczenie posiada zbiór niezwykle wartościowych zabytków, mających związek z historią i kulturą miasta.


Leon Wyczółkowski

Leon Wyczółkowski

Początki bydgoskiej kolekcji sięgają 1922 roku, Leon Wyczółkowski ofiarował wówczas Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu bogaty zbiór sztuki wschodniej, zawierający: dywany, makaty, kilimy, wazony, misy, szkła, zabytkowe meble oraz dzieła malarskie i graficzne. Za  ten dar Poznański Wydział Krajowy przekazał artyście dworek w Gościeradzu pod Bydgoszczą.


Muzyka

Muzyka

Dział Muzyczny jest najmłodszym i co się z tym wiąże najkrócej działającym z działów merytorycznych Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Podstawę jego zbiorów stanowią zabytki fonograficzne pochodzące z Kolekcji Fonograficznej Adama Mańczaka, które od 2005 roku, na drodze zakupu i darów pochodzących od bydgoskiego kolekcjonera, były systematycznie włączane do zbiorów Muzeum. 


Numizmatyka

Numizmatyka

Początki kolekcji numizmatycznej sięgają XIX wieku. W 1880 roku z inicjatywy Nadnoteckiego Towarzystwa Historycznego zaczęto gromadzić pamiątki historyczne, w tym monety i medale, z myślą o założeniu w przyszłości muzeum. Powstałe 5 sierpnia 1923 roku Muzeum Miejskie starało się z ówczesnym kustoszem Kazimierzem Boruckim i członkami Towarzystwa Numizmatycznego: Leonem Różdżyńskim i Stanisławem Niewiteckim pozyskiwać numizmaty, zwracając szczególną uwagę na monety bite w mennicy bydgoskiej.


Sztuka

Sztuka

Kolekcje Działu Sztuki obejmują prace z następujących dziedzin: dawne malarstwo polskie, współczesne malarstwo polskie, dawne i współczesne malarstwo obce,  rzeźba, obiekt i instalacja, drobny relief oraz fotografia artystyczna.


Biblioteka

Biblioteka

Księgozbiór obejmuje literaturę specjalistyczną, związaną tematycznie z profilem zbiorów muzealnych. Są to wydawnictwa z zakresu: sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki, historii, muzealnictwa i ochrony zabytków. Ponadto znaleźć tu można publikacje dotyczące Bydgoszczy i regionu oraz  literaturę na temat życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego. Dużą część księgozbioru stanowią katalogi wystaw i zbiorów sztandarowych muzeów
i galerii sztuki w Polsce.


Dział Historii Techniki

Dział Historii Techniki

Kolekcja Działu Historii Techniki (Exploseum) obejmuje  dokumenty związane z funkcjonowaniem w Bydgoszczy fabryki zbrojeniowej koncernu DAG, przepustki pracownicze, żetony narzędziowe, przedmioty codziennego użytku związane z funkcjonowaniem zakładu. W swojej kolekcji posiadamy również w formie depozytu zbiór 300 cynkowych tabliczek będących częścią personalnej kartoteki osobowej byłych pracowników fabryki. Dział posiada również repliki machin wojennych, broni białej i palnej od starożytności  do czasów współczesnych. Nieodzowną częścią kolekcji jest również cyfrowe archiwum historii mówionej, w którym znajdują się wspomnienia osób dotyczące całego okresu II wojny światowej, a w szczególności  pracy bydgoskiej fabryce.


Użyczenia/Kwerendy

Użyczenia/Kwerendy

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy udostępnia swoje zbiory do celów naukowych, badawczych, konserwatorskich oraz w celu ich publicznego prezentowania w muzeach i galeriach. Muzeum nie użycza zbiorów osobom prywatnym.


Dział Historii Medycyny i Farmacji

Dział Historii Medycyny i Farmacji

27 lipca 2017 roku Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zakupiło zbiory zlikwidowanego prywatnego Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”. Ponad 7 tys. muzealiów zostało nabytych dzięki dotacji celowej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Obiekty pochodzą z kolekcji aptekarza Bartłomieja Wodyńskiego oraz zabytków stanowiących dziedzictwo farmaceutycznej kultury materialnej apteki „Pod Łabędziem”, założonej w 1853 roku.


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData