Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Muzealnictwo medyczne – farmaceutyczne. Tradycje – problemy – perspektywy

Muzealnictwo medyczne – farmaceutyczne. Tradycje – problemy – perspektywy

Ogólnopolska konferencja naukowa

Bydgoszcz, 29–30.09.2023

Muzea w swoim założeniu mają pełnić cztery główne funkcje: gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Przeciętny odbiorca kultury, myśląc o muzeach, często na pierwszym miejscu wymienia instytucje gromadzące szeroko pojętą sztukę. Istnieją jednak placówki posiadające daleko inne kolekcje – dokumentujące niezmierzoną różnorodność aktywności człowieka. Świadectwem minionych pokoleń lekarzy i farmaceutów są przedmioty użytkowe oraz pamiątki o charakterze archiwalnym, bibliofilskim, ikonograficznym czy medalierskim. Wszystko to jest przedmiotem zainteresowania muzeów. Próby powołania placówek ukierunkowanych na zachowanie tradycji medycy i farmacji podejmowano na ziemiach polskich już pod zaborami, lecz pierwsze muzeum farmacji powstało dopiero w 1946 r., w Krakowie. Od tego czasu wiele się zmieniło. Obecnie muzea takie tworzą zbiór wybitnie niejednorodny. Istnieją jako placówki uniwersyteckie, stanowią mniej lub bardziej wyodrębnioną część muzeów regionalnych oraz są tworzone przez podmioty prywatne.

Jak wyglądają polskie kolekcje związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zdrowia? Jakie problemy towarzyszą gromadzącym je instytucjom? Na czym polegają ich działania? W jaki sposób są one zorganizowane? Kto w nich pracuje? Wreszcie, jak zapowiada się przyszłość takich placówek? Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania poprzez przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i praktyk z następujących obszarów:

  • Tradycje muzealnictwa związanego z lecznictwem
  • Kolekcje medyczne i farmaceutyczne
  • Miejsce kolekcji medycznych i farmaceutycznych w muzeach wielodziałowych
  • Polskie muzea medyczne i farmaceutyczna na tle Europy i świata
  • Działania muzeów (badania, edukacja, popularyzacja)
  • Muzea medyczne i farmaceutyczne a kwestie organizacyjno-prawne
  • Funkcje społeczne muzeów medycyny i farmacji
  • Medycy – kolekcjonerzy – muzealnicy
  • Jutro kolekcji oraz muzeów medycznych i farmaceutycznych .

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza sugerowane ramy, związane z tematem konferencji. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji, w szczególności: muzealników, pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

 

informacje

Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 20 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 1 września 2023 r., na adres: jakubnierebinski@gmail.com. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 7 września 2023 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej – II tomie serii wydawniczej pt. Medycyna – Przemiany – Procesy (20 punktów MNiSW).

Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: jakubnierebinski@gmail.com lub tel. 796 341 774

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencjiKomunikat i Formularz (plik PDF do pobrania) —->>> KLIKNIJ

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”, Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, Stowarzyszenie ProLeonia

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK