Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

PROF. ZW. KRZYSZTOF WISŁOCKI

Prelegent

PROF. ZW. KRZYSZTOF WISŁOCKI

Politechnika Poznańska

Krzysztof Wisłocki, prof. dr hab. inż., prof. zw. Politechniki Poznańskiej (ur. 1955 r.). Pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2012 pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu (obecnie: Inżynierii Transportu) Politechniki Poznańskiej. Po doktoracie K. Wisłocki odbył praktyki przemysłowe oraz stypendia naukowe i staże badawcze w Aachen (Niemcy) i w instytucie naukowym AVL w Grazu. W latach 1992-93 prowadził wykłady w Instytucie Budowy Pojazdów w Wolfsburgu (Niemcy), które następnie kontynuował przez 38 lat w Poznaniu dla grup studentów niemieckich W latach 2011-2015 prowadził wykłady na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, kilkakrotnie także w Krakowie i Częstochowie. Od ponad 12 lat prowadzi również wykłady z zakresu metodologii i redakcji prac naukowych. Wypromował 3 doktorów (obecnie 4 w realizacji), ponad 100 inżynierów i magistrów, w tym studentów zagranicznych. Specjalnościami naukowymi prof. K. Wisłockiego są: Budowa i eksploatacja maszyn, Transport drogowy, Silniki Spalinowe, Silniki Lotnicze. Od 2005 r. Jego prace badawcze i publikacje koncentrują się wokół zagadnień tworzenia mieszanki, inicjowania i rozwoju procesu spalania, rozkładu temperatury w przestrzeni spalania i zagadnień tzw. „zimnego spalania”. K. Wisłocki prowadzi także badania w zakresie historii techniki, a szczególnie historii rozwoju silnika cieplnego i pojazdów oraz rozwoju doktryny muzealnej w zakresie dziedzictwa sztuki inżynieryjnej. Prof. K. Wisłocki jest autorem lub współautorem 6 monografii i rozpraw, ok. 200 artykułów naukowych (w tym ok. 80 w językach obcych), 5 patentów (w tym amerykańskiego i niemieckiego). W ciągu ostatnich 10 lat uczestniczył i kierował wieloma projektami badawczymi, w tym pracami dla podmiotów zagranicznych, a także dwoma projektami w ramach konsorcjów międzynarodowych Unii Europejskiej. K. Wisłocki jest członkiem założycielem Polskiego Instytutu Spalania (obecnie członkiem Komisji Rewizyjnej), członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (od 2006 r. Członek Zarządu). Od 2010 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal, a od 2011 r. członkiem Rady Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie (obecnie jest zastępcą przewodniczącego). Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK