Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

MGR MAŁGORZATA CZUPAJŁO

Prelegent

MGR MAŁGORZATA CZUPAJŁO

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

mgr Małgorzata Czupajło muzealnik, kustosz, kierownik Działu Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny w Muzeum M. Kopernika we Fromborku Absolwentka historii ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim (1988-1993), oraz Studiów Podyplomowych w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii Sztuki (1998-1999) i studiów podyplomowych – kierunek Zarządzanie Instytucjami Kultury na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2014-2015). Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku od 1993 r., od 2004 r. kustosz Działu Historii Astronomii, od maja 2009 r. do lipca 2015 r. zastępca dyrektora, od sierpnia 2015 r. kierownik Działu Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny. Wzbogaciła kolekcję Działu Historii Astronomii muzeum o szereg zabytkowych instrumentów naukowych z okresu od XVII do XIX w. Zajmuje się postacią Mikołaja Kopernika i historią astronomii. Autorka scenariusza wystawy stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” oraz wystaw stałych i czasowych poświęconych historii astronomii prezentowanych w muzeum. Koordynator projektu “Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2017-2013”.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK