Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

MGR JÓZEF ŁOŚ

Prelegent

MGR JÓZEF ŁOŚ

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Józef Łoś – absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kustoszem i kierownikiem Działu Archeologii w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prowadził badania wykopaliskowe o charakterze stacjonarnym i ratowniczym na wielu stanowiskach archeologicznych w woj. kujawsko-pomorskim. Szczególne miejsce zajmują badania na terenie Krajny. Wyniki prac badawczych publikował w wydawnictwach archeologicznych oraz o charakterze popularnonaukowym, m.in. w Krajeńskich Zeszytach Historycznych. Problematyka publikacji koncentruje się głównie na tzw. kulturze pomorskiej i historii archeologii. Autor wystaw archeologicznych dotyczących najdawniejszych dziejów Krajny oraz pogranicza Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK