Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

MGR INŻ. JANUSZ GRZELAK

Prelegent

MGR INŻ. JANUSZ GRZELAK

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Janusz Grzelak, konserwator zabytków techniki w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Absolwent Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Rolniczego) w Poznaniu specjalność Mechanizacja Rolnictwa. Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy z listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa, biegły z dziedziny zabytkowych obiektów techniki – wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pracownik muzeum od roku 2012, zajmuje się konserwacją i utrzymaniem stanu technicznego obiektów techniki oraz przygotowaniem i organizacją pokazów maszyn, silników i pojazdów w ruchu.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK