Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

MGR GERARD RADECKI

Prelegent

MGR GERARD RADECKI

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Gerard Radecki – urodził się w 1971 roku w Poznaniu. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania marketingowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 1997 do roku 2007 ( z przerwami) w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 2007 – 2013 dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, autor koncepcji nowego programu ekspozycji stałych Muzeum oraz współkurator wystawy głównej. W latach 2012-2017 członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, w latach 2015 – 2017 członek kolegium redakcyjnego specjalistycznego periodyku Muzealnictwo. Brał udział w pracach komitetu przygotowującego wytyczne dla programów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Muzeum jako organizacja pracy twórczej oraz Strategia Rozwoju Muzealnictwa w Polsce. Zajmuje się problematyką muzealnictwa współczesnego oraz historią muzeologii polskiej, autor tekstów poświęconych tej tematyce. Od 2013 pracuje jako kustosz w Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu. Inicjator powstania i od 2015 kurator Muzeum Tarpana w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK