Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

MGR BARBARA KLAJMON

Prelegent

MGR BARBARA KLAJMON

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Barbara Klajmon – historyk sztuki, zabytkoznawca, muzealnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo, od lat związana z ochrona zabytków, najpierw jako pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Bytomiu i Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W latach 2012-2016 Kierownik Działu Zabytków i Obiektów Ruchomych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Od 2016 roku Pełnomocnik Dyrektora ds. Muzealnych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na architekturze, urbanistyce i sztuce XIX i XX wieku, konserwacji architektury oraz budownictwie drewnianym. Autor licznych publikacji na temat historii i ochrony architektury i sztuki górnośląskiej, kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, studiów urbanistyczno –historycznych, kurator i współkurator wystaw. Wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek Polskiego i Towarzystwa Ludoznawczego i Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK