Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

DR WOJCIECH ŚLUSARCZYK

Prelegent

DR WOJCIECH ŚLUSARCZYK

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. P.o. kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Jest autorem m.in. monografii Z dziejów opieki zdrowotnej. Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/20-1951 (Bydgoszcz 2016 r.). Współredaktor serii wydawniczej poświęconej dziejom higieny, pt. Czystość i brud. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historii Medycyny i Farmacji CM UMK. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK