Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

DR AGATA MUSZYŃSKA

Prelegent

DR AGATA MUSZYŃSKA

Muzeum Historii Katowic

Absolwentka historii (specjalność nauczycielska i archiwalna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2017 roku obroniła dysertację doktorską na temat małżeństw i polityki matrymonialnej w środowisku magnaterii Rzeczypospolitej czasów saskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Skrzypietz. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, wieloletni redaktor naukowy „Pism Humanistycznych”, redaktorka i współautorka kilku monografii. Jest członkinią Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” oraz współtwórczynią Szlaku Kobiet w Województwie Śląskim. Przez wiele lat pracowała w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, koordynując zespół zajmujący się ruchem turystycznym, szkoliła nowych przewodników, brała udział w tworzeniu nowych tras turystycznych i przygotowaniu oferty produktowej Muzeum. Obecnie, od marca 2018 roku pracuje w Muzeum Historii Katowic na stanowisku kierowniczki Działu Naukowo-Oświatowego, gdzie zajmuje się turystyką, promocją i edukacją. Współautorka scenariuszy lekcji edukacyjnych dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, powstałych w ramach katowickiego programu edukacji regionalnej. Jej zainteresowania ogniskują się wokół historii kobiet na przestrzeni dziejów, historii Śląska i turystyki poprzemysłowej.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK