Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Czy sztuka musi być piękna? 

Czy sztuka musi być piękna? 

Na lekcji zwrócimy uwagę na różne elementy dzieła artystycznego i nauczymy się analizować go nie tylko formalnie, lecz także pod względem treści. Dokonamy też  interpretacji wybranych prac. Czas trwania zajęć: 60-90 min.

Cena biletu: uczestnik – 17 zł/os, opiekun – 1 zł/os

Miejsce: Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6

Obowiązują wcześniejsze zapisy: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Zasady zapisów i prowadzenia zajęć

Podstawa programowa: Uczeń zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i graficznego, zna słownictwo niezbędne do opisu kompozycji, relacji przestrzennych i faktury dzieła; rozróżnia techniki sztuk plastycznych; właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych; rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki; wymienia różne funkcję dzieł sztuki.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK