Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Żółć – gniew – furia.  Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Żółć – gniew – furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

22.04.2021 23.04.2021

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pn.:

Żółć – gniew – furia.  Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz 22-23 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem [PDF]

Dołącz do konferencji [ONLINE] – Instrukcja dla uczestników [PDF]

Komunikat nr 1
Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pn.:

Żółć – gniew – furia.  Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz 22-23 kwietnia 2021 r.

Żółć (gr. χολή) to jeden z  humorów w koncepcji zdrowia i choroby stworzonej przez Hippokratesa (V/IV w. p.n.e.), która, po rozwinięciu przez Klaudiusza Galena (II w. n.e.) i średniowiecznych, arabskich uczonych, pozostawała aktualna w dyskursie medycznym do końca XVIII w. Przez większość tego czasu zajmowała wiodące miejsce w wyobrażeniach na temat stanów patologicznych ludzkiego organizmu. Powyższe pojmowanie istoty chorób miało znaczący wpływ na rodzaj podejmowanych terapii i stosowanych leków. Powiązana z tym typologia temperamentów wprowadziła do obiegu obraz choleryka – osoby, która niejako z przyrodzenia, ze względu na przewagę żółci w organizmie, wykazuje tendencję do częstych wybuchów gniewu – wpadania w krótkotrwałą, lecz niepohamowaną furię. Połączenie koncepcji humoralnej z astrologią przyporządkowało żółć wpływom Marsa, którego miano było dla Rzymian imieniem boga wojny. Jatroastrologia nie wytrzymała próby czasu. Została poddana krytyce przez naukę doby Oświecenia. W tym samym okresie, wskutek rozwoju medycyny klinicznej, zrezygnowano z koncepcji humoralnej. Dziś żółć definiowana jest jako wydzielina hepatocytów uczestnicząca w trawieniu i wchłanianiu tłuszczów. Związane z żółcią wątki przetrwały jednak poza medycyną. Obecnie większość ludzi zna swój znak zodiaku oraz temperament, nierzadko tłumacząc w ten sposób swoje samopoczucie i postępowanie. Trafność humoralnej koncepcji temperamentów sprawia, że posługuje się nią współczesna psychologia. Typowe dla choleryków wybuchy gniewu są częstym zjawiskiem.               
Obszerny i wielopłaszczyznowy temat żółci pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

  • Żółć i cholerycy. Stan duszy i ciała.

  • Wpływ Marsa. Znaki zodiaku. Żółć a astrologia.

  • Żółć – gniew – furia w kulturze (i popkulturze).

  • Motyw gniewu – furii w sztuce i literaturze.

  • Żółć i cholerycy w dawnym dyskursie medycznym.

  • Żółć w świetle współczesnych standardów medycznych.

  • Temperament choleryczny w świetle współczesnej psychologii.

 

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych (nawet tylko duchem) pracowników naukowych, reprezentujących kierunki związane z: medycyną, farmacją, psychologią, a także historią, historią sztuki, literaturoznawstwem, religioznawstwem, etnologią, antropologią kultury itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 20 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 26 marca 2021 r., na adres: cholerycy@wp.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1 kwietnia 2021 r..

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu                            w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW dla każdego autora). Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów  i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. W przypadku wystąpienia problemu pandemii, powodzi lub trzęsienia ziemi, konferencja odbędzie się w trybie online.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy cholerycy@wp.pl.

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji [doc]

 

Organizatorzy:

  

 

Ikona elementu graficznego w ramie Zobacz również

Wielkanoc w muzeum – godziny otwarcia

Komunikat

Wielkanoc w muzeum – godziny otwarcia

Poszukujemy edukatorów muzealnych

Komunikat

Poszukujemy edukatorów muzealnych

Informacja o sprzedaży online

Komunikat

Informacja o sprzedaży online

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK