Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
III Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji

III Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji

27.10.2022 28.10.2022

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” mają przyjemność zaprosić na III Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji, które odbędzie się w dn. 27-28 października br.

 

REKLAMA I LEK

Postęp cywilizacyjny, owocujący pojawieniem się i upowszechnieniem nowoczesnych mediów, przyczynił się do powstania rynku reklamowego. Jego istotnym elementem stały się reklamy leków. Zjawisko to zaczęło wywoływać dyskusje na temat uczciwości farmaceutów i lekarzy. Stało się przedmiotem kodeksów etyki zawodowej oraz regulacji prawnych. Wprowadzane przepisy nie zawsze jednak nadążały za kreatywnością copywriterów oraz postępem nauki. Reklamy farmaceutyków zaczęły sprzyjać lekomanii i polipragmazji. Obecnie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, dominują na polskim rynku reklamowym. Ich twórcy obiecują nie tylko odzyskanie lub zachowanie zdrowia, lecz także osiągnięcie życiowego spełnienia i szczęścia. Reklamy są jednak także dźwignią handlu – paliwem dla prosperity. Informują o środkach przynoszących ulgę w cierpieniu.
Obszerny i wielopłaszczyznowy temat reklamy leków jest zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego perspektywę historyczną ze spojrzeniem na obecną sytuację. Celem seminarium jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:

  • Początki reklamy leków
  • Ewolucja narracji w reklamach leków
  • Socjotechnika w reklamach leków
  • Ewolucja szaty graficznej reklamy leków
  • Reklamy leków a etyka zawodowa medyków
  • Reklamy leków a regulacje prawne
  • Reklamy leków a styl życia
  • Postęp nauki a reklamy leków
  • Reklamy leków a rozwój rynku farmaceutycznego

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza sugerowane ramy, związane z tematem seminarium. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jego tematyką, w szczególności: historyków różnych specjalności – farmacji, medycyny, kultury, sztuki, prawa, gospodarki, a także kulturoznawców, etyków, prawników itp.

 

Opłaty:

Opłata konferencyjna wynosi 410 zł dla pracowników naukowych, 360 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 210 zł dla studentów.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej – III tomie serii wydawniczej Studia nad Dziejami Farmacji (20 punktów MNiSW). Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.
Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy seminarium mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. W przypadku wystąpienia problemu pandemii, powodzi lub trzęsienia ziemi konferencja odbędzie się w trybie online.

Pytania:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy sem.historii.farmacji@wp.pl

Pobierz Komunikat 1 [ PDF ]

PROGRAM seminarium : Pobierz Komunikat 3 [ PDF ]

 

Ikona elementu graficznego w ramie Zobacz również

Wielkanoc w muzeum – godziny otwarcia

Komunikat

Wielkanoc w muzeum – godziny otwarcia

Informacja o sprzedaży online

Komunikat

Informacja o sprzedaży online

Wypożyczenia oraz kwerendy wstrzymane

Komunikat

Wypożyczenia oraz kwerendy wstrzymane

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK