Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Bydgostiana. Kultura i muzeum – Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Bydgostiana. Kultura i muzeum – Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

25.05.2023 26.05.2023

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje trzecią edycję konferencji naukowej Bydgostiana. Tegoroczna sesja planowana w dniach 25-26 maja zostanie opatrzona podtytułem Kultura i muzeum. Problematyka prezentowana na konferencji będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w obradach zaprosiliśmy zarówno historyków, jak i historyków sztuki, architektury i wychowania, archeologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców itd. Harmonogram wystąpień jest przedstawiony poniżej. Wstęp dla publiczności – 2 zł.

Kontakt: dr Anna Nadolska, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail: anna.nadolska@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. (52) 58 59 995

Dołącz do wydarzenia na profilu FB: –>> link

PROGRAM KONFERENCJI
czwartek, 25 maja 2023

Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

9:30-10:00: Rejestracja uczestników Konferencji

10:00-10:20: Powitanie Gości i otwarcie Konferencji

 • dr Wacław Kuczma (Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
 • dr Anna Nadolska (kierowniczka Działu Historii, Pracowni Historii Bydgoszczy i Regionu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 

Panel I

prowadzący: dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:20-10:40: Niemiecki teatr „Deutsche Bühne” w Bydgoszczy w okresie międzywojennym / prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10:40-11:00: „I u nas by się niejedna taka „piękność” znalazła, jeno dziewuszkę umyć, modnie uczesać, ubrać w drogie fatałaszki”. Konkurs „Miss Europa” oraz europejskie kandydatki w konkursach piękności na łamach „Dziennika Bydgoskiego” w latach 1927-1939 / dr Monika Opioła-Cegiełka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11:00-11:20: Bydgoscy dziennikarze- patroni bydgoskich ulic / dr hab. Marek K. Jeleniewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11:20-11:40: Zbrodnie wojenne w czasie bitwy o Bydgoszcz w 1945 roku / dr hab. Łukasz M. Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

11:40-11:50: dyskusja

11:50-12:10: przerwa kawowa

 

Panel II

prowadząca: dr Monika Kosteczko-Grajek (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:10-12:30: Trennertowie – w kręgu bydgoskich twórców dekoracji malarskich i sztukatorskich / mgr Bogna Derkowska-Kostkowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

12:30-12:50: Od Fryderyka Pautscha do Leokadii Łempickiej. Wystawy sztuki w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy / mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 12:50-13:10: Kobiety z pędzlem i paletą. Bydgoskie malarki i ich związki z Muzeum Miejskim / dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

13:10-13:30: O trudnej sztuce upowszechniania. Działalność plastyków bydgoskich w latach 1945-1955 / mgr Maja Murawska (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie)

13:30-13:40: dyskusja

13:40-14:10: przerwa kawowa

 

Panel III

prowadząca: dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

14:10-14:30: Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa akademickiego na przykładzie działalności Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

14:30-14:50: Sztuką otoczony, w kulturze zakochany – spuścizna Mariana Turwida w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / mgr Lucyna Gęsikowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

14:50-15:10: 100 lat wystawiennictwa archeologicznego w bydgoskim muzeum / mgr Jolanta Szałkowska-Łoś, mgr Józef Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

15:10-15:30: Z miłości do regionu…  Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego / mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

15:30-15:50: Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy (2003-2017) / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15:50-16:00: dyskusja

16:00-16:15: przerwa kawowa

16:20-17:00: oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Aptekarstwo bydgoskie”, ul. Gdańska 5 / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

piątek, 26 maja 2023

Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

9:00-9:30: Rejestracja uczestników Konferencji

9:30-9:40: Powitanie Gości i otwarcie drugiego dnia obrad

 

Panel I

prowadzący: dr Łukasz Kosiński (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

9:40-10:00: Złote lata muzyki i piosenki studenckiej w Bydgoszczy / dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10:00-10:20: Andrzej Szwalbe o Bydgoszczy i kulturze na łamach bydgoskiej prasy 1952-2002 / mgr Karolina Stanek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

10:20-10:40: Szwalbe – źródło inspiracji / mgr Maciej Puto (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy)

10:40-11:00: Medium pamięci. Dzieje i kultura Bydgoszczy na muralach / dr Emilia Ziółkowska-Ganc (Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:00-11:20: Street art w Bydgoszczy. Sposoby wykorzystywania przestrzeni miejskiej / mgr Bartosz Rogala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:20-11:30: dyskusja

11:30-11:50: przerwa kawowa

 

Panel II

prowadząca: mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

11:50-12:10: Wstępne badania skarbu z Romanowa / dr Krzysztof Jarzęcki (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:10-12:30: Zwój z modlitwą za cesarza Wilhelma II z bydgoskiej synagogi – między asymilacją a dyplomacją / mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

12:30-12:50: Dyrektor niezłomny. Zbigniewa Czerskiego walka z systemem (1965-1968) / mgr Kamil Ściesiński (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:50-13:10: Bydgoszcz w czasach terroru. Przegląd wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących lat 1939-1956 / dr Joanna Matyasik (Instytut Pamięci Narodowej)

13:10-13:20: dyskusja

13:20-13:50: przerwa kawowa

 

Panel III

prowadząca: mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

13:50-14:10: Czy w tych warunkach nie było koniecznem założenie polskiego pisma w Bydgoszczy, niech każdy osądzi! Życie codzienne Polaków w Bromberg w latach 1907-1920 na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” / inż. Piotr Fałat (Uniwersytet Warszawski)

14:10-14:30: Obchody świąt państwowych i uroczystości rocznicowych w szkołach powszechnych na terenie powiatu bydgoskiego w latach 1920–1939 / mgr Piotr Księżniakiewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie/TMSK w Solcu Kujawskim)

14:30-14:50: Historia Instruktorskich Kręgów Seniorów ZHP Instruktorski Krąg Seniorów ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto Wędrowniczki po Zachodnim Stoku im. Olgi i Andrzeja Małkowskich / mgr Krystyna Miszczuk (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz Miasto)

14:50-15:10: Rola małej ojczyzny – Bydgoszczy w edukacji wczesnoszkolnej / Zuzanna Cywińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Koło Naukowe IDEO)

15:10-15:30: dyskusja i zakończenie konferencji

Rada Programowa:

  • prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski (UKW)
  • prof. WSG dr Marek Chamot (WSG)
  • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (UKW)
  • dr hab. Łukasz Mamert Nadolski (MWL)
  • dr Joanna Matyasik (IPN)
  • dr Łukasz Kosiński (MOEN)
  • dr Wacław Kuczma (MOB)

 

Komitet Organizacyjny:

  • dr Anna Nadolska
  • mgr Kamil Ściesiński
  • mgr Anna Kornelia Jędrzejewska

 

 


 

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy w 2023 roku.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

 

Partnerzy wydarzenia:

 

Patroni medialni:

 

Ikona elementu graficznego w ramie Zobacz również

Godziny otwarcia MOB podczas Steru na Bydgoszcz

Komunikat

Godziny otwarcia MOB podczas Steru na Bydgoszcz

Zapraszamy do wolontariatu

Komunikat

Zapraszamy do wolontariatu

Poszukujemy edukatorów muzealnych

Komunikat

Poszukujemy edukatorów muzealnych

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK