Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Dawne malarstwo polskie 
Dzieła malarskie pozwalają zapoznać się z poszczególnymi kierunkami, nurtami i tendencjami występującymi w sztuce polskiej od końca XVIII wieku do 1939 roku: z romantyzmem, „szkołą monachijską”, „szkołą nazareńską”, akademizmem, historyzmem, realizmem, malarstwem czerpiącym z osiągnięć impresjonizmu, symbolizmem oraz prezentujące stylistykę młodopolską o formie zbliżonej do secesyjnej. Wśród autorów odnaleźć można m.in.: Teodora Axentowicza, Olgę Boznańską, Józefa Chełmońskiego, Daniela Chodowieckiego, Juliana Fałata, Wojciecha Gersona, Maurycego Gottlieba, Wlastimila Hofmana, Władysława Jarockiego, Juliusza Kossaka, Franciszka Ksawerego Lampiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejkę, Piotra Michałowskiego, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego, Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Szermentowskiego, Wojciecha Weissa i Stanisława Wyspiańskiego.

Duży zbiór stanowią obrazy autorstwa urodzonego w Bydgoszczy akademickiego malarza Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego.

Współczesne malarstwo polskie
W ramach tego zbioru dokumentowana jest twórczość artystów wpisujących się w awangardowe tendencje artystyczne dwudziestolecia międzywojennego - zarówno członków ugrupowań i stowarzyszeń: „Rytm” (Wacław Borowski, Eugeniusz Zak, Tymon Niesiołowski, Wacław Wąsowicz, Zofia Stryjeńska i Ludomir Sleńdziński), „Bractwa św. Łukasza” (Bolesław Cybis), „Formiści Polscy” (Leon Chwistek, Stanisław Ignacy Witkiewicz), „Komitet Paryski” (Jan Cybis), „Jednoróg” (Marian Szczyrbuła) oraz „Zwornik” (Zbigniew Pronaszko), jak i twórców „niezależnych” (Tadeusz Makowski, Mela Muter).

Najobszerniejszą kolekcję stanowi zbiór współczesnego malarstwa polskiego, będący jednym z najbardziej znaczących i reprezentatywnych zespołów sztuki w Polsce. Galeria daje możliwość prześledzenia różnorodnych kierunków i tendencji w malarstwie polskim po 1945 roku. Malarstwo powojenne jest w dużej mierze sukcesorem sztuki lat 20. i 30. Obok koloryzmu Jana Cybisa, Józefa Czapskiego, Tadeusza Dominika, Artura Nachta-Samborskiego czy Piotra Potworowskiego rozwijała się awangarda, nawiązująca do wzorców wypracowanych m.in. przez Henryka Stażewskiego. Echa jego postawy odnajdujemy w abstrakcyjnych pracach Ryszarda Winiarskiego, Jacka Bigoszewskiego, Jana Berdyszaka, Zbigniewa Gostomskiego i Kajetana Sosnowskiego, nawiązujących do konstruktywizmu i wizualizmu. Równolegle egzystujący nurt abstrakcji ekspresyjnej ujawnia się w obrazach Tadeusza Brzozowskiego i Jerzego Tchórzewskiego oraz przesyconych pierwiastkiem symbolizmu dziełach Jana Dobkowskiego i Jana Tarasina. Sztuka figuratywna to m.in. surrealistyczno-metaforyczne obrazy Zdzisława Beksińskiego, Kiejstuta Bereźnickiego, Anny Güntner, Jerzego Krawczyka, Jana Lebensteina i Zbigniewa Makowskiego. Emocjonalna percepcja świata i aktualnych wydarzeń społecznych znajduje odbicie w twórczości Edwarda Dwurnika, Bronisława Wojciecha Linkego i Mariana Bogusza. Znakomitymi komentatorami rzeczywistości okazują się członkowie "Gruppy" (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak), łączący poczucie powagi z groteską, a sceny realne z sytuacjami wyimaginowanymi. Świat realny jest również punktem wyjścia dla Tomasza Tatarczyka i Leona Tarasewicza, którzy przez upraszczanie form zwracają się ku czystym rozwiązaniom malarskim. Odmienne widzenie prezentują Andrzej Dłużniewski, Edward Krasiński i Jerzy Rosołowicz, w działalności których odnajdujemy refleksję konceptualną. Prace artystów tworzących obecnie są przede wszystkim wyrazem wewnętrznych przeżyć autorów splatających się z emocjonalną percepcją świata i aktualnych wydarzeń społecznych. Muzeum dokumentuje zarówno działalność artystów partycypujących w doniosłych dla życia artystycznego wystawach (Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Kraków 1948; Arsenał, Warszawa 1955), przedsięwzięciach i ugrupowaniach ("Grupa Krakowska" - m.in. Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Adam Marczyński, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Jonasz Stern, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz; "Grupa Wprost" - Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś; "Gruppa"), jak i tych, którzy wypracowali indywidualną formułę twórczą (Stanisław Fijałkowski, Władysław Hasior, Janusz Kaczmarski, Jerzy Nowosielski, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Grzegorz Stachańczyk, Józef Szajna). Istotnym elementem jest kilka zestawów autorskich, m.in. prac Stefana Gierowskiego, pozwalających przeanalizować artystyczną drogę poszczególnych twórców.

W ramach kolekcji polskiego malarstwa współczesnego gromadzone są prace artystów regionu kujawsko-pomorskiego powstałe zarówno w latach 20. i 30. XX wieku (m.in. Bronisław Bartel, Piotr Chmura, Franciszek Gajewski, Jerzy Rupniewski), jak i po roku 1945 (m.in. Stefan Kościelecki, Zygmunt Kolarczyk, Bogdan Kraśniewski, Tadeusz Małachowski, Tymon Niesiołowski, Mieczysław Wiśniewski, Mieczysław Ziomek), z naciskiem na zespół dzieł dokumentujących bydgoskie życie artystyczne (m.in. Krzysztof Cander, Bogdan Chmielewski, Kazimierz Drejas, Piotr Kiepuszewski, Andrzej Nowacki, Dorota Podlaska, Jerzy Puciata, Leon Romanow, Aleksandra Simińska, Stanisław Stasiulewicz, Jan Szkaradek, Marian Turwid, Lech Wolski). 

Dawne i współczesne malarstwo obce
Kolekcja obejmuje obrazy artystów szkół niemieckiej, włoskiej, holenderskiej, hiszpańskiej i francuskiej, tworzących od XVII do połowy XX wieku, w tym niewielki zespół miniatur.

Istotny zbiór stanowią obrazy urodzonego w Bydgoszczy Waltera Rudolfa Leistikowa - współzałożyciela „Berlińskiej Secesji”; kolekcja jego prac została stworzona w latach 40. XX wieku i jest największym w kraju zespołem dzieł artysty.

Zgromadzono także kilkanaście prac rdzennych mieszkańców Australii (współczesne malarstwo aborygeńskie na płótnie i korze).

Fotografia artystyczna

Kolekcję tworzą prace i obiekty fotograficzne artystów polskich, powstałe w ciągu ostatniego stulecia. Wśród autorów znajdują się nazwiska m.in.: Tadeusza Wańskiego, Sławomira Brzoski, Tomasza Dobiszewskiego, Lynn Huntley-Wyczółkowski, Zofii Kulik, Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego, Jerzego Truszkowskiego, oraz  Joanny Rajkowskiej, a środowisko bydgoskie reprezentują m.in. Bogdan Dąbrowski, Daniel Dąbrowski, Zbigniew Kluszczyński, Andrzej Maziec, Marek Noniewicz, Jerzy Riegel, Stanisław Wasilewski, Wojciech Woźniak, Jerzy Zegarliński i Viola Kuś.

Rzeźba, obiekt i instalacja

W zbiorze odnajdziemy pojedyncze przykłady rzeźby kamiennej i drewnianej, wykazujące cechy charakterystyczne dla sztuki romańskiej, gotyckiej i barokowej. Jednak zasadniczy trzon kolekcji to prace rzeźbiarskie będące świadectwem twórczości artystów polskich i zagranicznych działających na przestrzeni ostatnich stu lat; wśród autorów znajdują się m.in.: Ksawery Dunikowski, Edward Haupt, Stanisław Horno-Popławski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Antoni Kurzawa, Konstanty Laszczka, Ferdynand Lepcke, Władysław Marcinkowski, Adam Myjak, Olga Niewska, Wanda Czełkowska, Edward Wittig oraz Aleksander Dętkoś, Teodor Gajewski, Michał Kubiak i Piotr Triebler, tworzący w Bydgoszczy.

Ok. 50 pozycji to obiekty i instalacje prezentujące nowe media, którymi posługują się artyści kreujący najnowsze tendencje w sztuce polskiej; autorami są m.in.: Krzysztof M. Bednarski, Marcin Berdyszak, Wojciech Bruszewski, Izabella Gustowska, Jerzy Kalina, Grzegorz Klaman, Grzegorz Kowalski, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Libera, Zbigniew Warpechowski, Krzysztof Zarębski i Andrzej Wasilewski.

Dizajn

Od roku 2009 rozpoczęło tworzenie kolekcji obiektów z dziedziny dizajnu, uzupełniającej zbiór polskiej sztuki współczesnej. Zakupiono trzy meble: fotele Marcela Breuera (wersja z fabryki Knoll) i Romana Modzelewskiego oraz ścianko-półkę firmy Thonet, stanowiące przykład najistotniejszych zmian we wzornictwie zarówno światowym jak i polskim. Równocześnie zbiór ten jest formą kontynuacji tworzonej od lat kolekcji dawnych mebli i rzemiosła artystycznego. Jednym z najnowszych nabytków muzeum jest  "Stół z pamięcią" Agnieszki Lasoty, który  stał się istotnym elementem integracji kolekcji, przez swój interdyscyplinarny charakter łączy osiągnięcia współczesnego wzornictwa i sztuki nowych mediów.  W ramach zbioru dizajnu gromadzimy obiekty zaprojektowane dla przestrzeni publicznej, przed budynkiem Galerii Sztuki Nowoczesnej zasadzono "Meble siewne" Pawła Grunerta.

Drobny relief

Zbiór drobnych form rzeźbiarskich, plakiet i medali lanych obejmuje dzieła wybitnych współczesnych polskich rzeźbiarzy i medalierów, wśród których wyróżnić można m.in.: Bronisława Chromego, Piotra Gawrona, Edwarda Gorola, Franciszka Habdasa, Jerzego Jarnuszkiewicza, Józefa Markiewicza, Ewę Olszewską-Borys, Stanisława Sikorę i Józefa Stasińskiego, a także twórców z Bydgoszczy: Michała Kubiaka i Rudolfa Rogatty.

 

Oprac. Inga Kopciewicz, Monika Kosteczko-Grajek

 

Dostępne galerie zdjęć:

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData