Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Sztuka w muzeum - III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji

20.07.2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Zachęcamy do odwiedzenia strony www poświęconej konferencji!

www.konferencja.bydgoszcz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14 – 16 września 2015 r.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na trzecią konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Konferencja pt. Sztuka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących szeroko rozumianych sztuk pięknych w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo
z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa).

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Miejsce konferencji:
Hotel Campanile Bydgoszcz
Jagiellońska 59,
85-027 Bydgoszcz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały konferencyjne. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie uzupełnionego formularza "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI" do dnia 24 sierpnia 2015 r., na adres: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl.
 
Opłatę konferencyjną należy przesłać do dnia 26 sierpnia 2015 r. na konto
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
 
Nr rachunku 
Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy 
65 1030 1090 0000 0000 8780 7002
z dopiskiem:
Sztuka w muzeum - III Konferencja naukowa, 14 – 16 września 2015 r.
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Koszt:
udział w jednym dniu konferencji - 100 zł
udział w dwóch dniach konferencji - 200 zł
udział w trzech dniach konferencji - 250 zł
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Program:

 

14 września 2015 r. (poniedziałek)

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji       

10:30 – 11:00 dr Maria Anna Potocka (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie), dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polski Komitet Narodowy ICOM), Wykład inauguracyjny

I sesja referatowa „Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki”

Prowadzenie obrad dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polski Komitet Narodowy ICOM )

11:00 – 11:20 dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Muzealnictwa), Niedługa historia sztuki w muzeum

11:20 11:40 dr Márton Orosz (Vasarely Museum in Budapest - Museum of Fine Arts, Department of Art after 1800), The self-reflecting museum as a discursive space. How exhibition can change the ontology of a collection?

11:40 – 12:00 dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny,  Katedra Historii Sztuki), Israel Museum Jerusalem  -  metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki

12:00 – 12:20 Dyskusja

12:20 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 13:00 Antoni Romuald Chodyński (Muzeum Zamkowe w Malborku), Kolekcje militariów na zamku w Malborku od Josepha T. Blella do Lecha Kobylińskiego, 1882-2012

13:00 – 13:20  Agnieszka Woźniak-Wieczorek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie), Jakie są konsekwencje rozproszenia kolekcji dzieł sztuki? - na przykładzie kolekcji gołuchowskiej

13:20 – 13:40  Anna Lebensztejn (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie – studia doktoranckie), Zagadnienie dematerializacji w koncepcji rozbudowy  Kolekcji Bunkra Sztuki

13:40 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

II sesja referatowa – Przechowywanie i konserwacja dzieł sztuki

Prowadzenie obrad – Inga Kopciewicz (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

15:00 – 15:20 Kinga Olesiejuk (Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie), Konserwacja zapobiegliwa w kolekcji sztuki zdematerializowanej

15:20 – 15:40 Lesław Cześnik (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Materia –  Twórca – Muzeum

15:40 – 16:00 Piotr Kopciewicz (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Instalacje artystyczne w kolekcji muzealnej. Problemy konserwacji na wybranych  przykładach

16:00 -16:20 Dyskusja

16:20 – 16:40 Przerwa kawowa

16:40 – 17:00 Jerzy Holc (Zamek  Królewski  na  Wawelu –  Państwowe  Zbiory  Sztuki na  Wawelu), Namioty  tureckie  na  Wawelu – dylematy  konserwacji  i  wyzwania  ekspozycyjne

17:00 – 17:20 Karolina Sarkowicz (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Ozdobne XVIII-wieczne  łoże z zamku  w Pieskowej Skale - problem konserwacji i ekspozycji

17:20 – 17:40 Dyskusja

17:40 18:40 Sposoby i formy prezentacji – prezentacja firm

Abclighting - "Światło w muzeum"
New Amsterdam - "Multimedia w muzeum. Nowe rozwiązania wystawiennicze"

19:00 – 19:45 Wycieczka tematyczna

20:00 Kolacja

 

15 września 2015 r. (wtorek)

III sesja referatowa – Wystawiennictwo nowe technologie i rozwiązania

Prowadzenie obrad - Michał Niezabitowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Muzealników Polskich)

10:00 – 10:30 dr Małgorzata Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej), Wykład otwierający: Lis w muzeum. Widzieć czy odczuwać czyli co jeszcze może się wydarzyć w muzealnej przestrzeni

10:30 – 10:50 dr Joanna Kucharzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej), Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej

10:50  – 11:10 dr Michał Rut (Muzeum  Okręgowe w Rzeszowie), Fasada muzeum – architecture parlante XXI wieku?

11:10 – 11:30 Urszula  Bończuk-Dawidziuk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego), Dziedzictwo rozproszone. Formy i środki prezentacji dawnych kolekcji uniwersyteckich na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

11:30 – 11:50 Bartłomiej Butryn (Muzeum Zamkowe w Malborku), Nowe ekspozycje w zamku malborskim. Problematyka aranżowania wystaw we wnętrzach zabytkowych

11:50 – 12:10 Dyskusja

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50  Hanna Kuś-Joachimiak (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu), Dobry gust w muzeum. Kultura organizacyjna na przykładzie wrocławskich muzeów

12:50  – 13:10 Helena Postawka-Lech (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki), Inne muzeum. Alternatywne formy muzealne

13:10 – 13:30 Justyna Żak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Teorii Wychowania Estetycznego), Muzea wirtualne na drodze konfliktu i dialogu z rzeczywistością

13:30 – 13:50 Gerard Radecki (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Muzeum (ruchomych) obrazów. Zastosowanie filmów na ekspozycjach muzealnych w Polsce

13:50 – 14:10 Dyskusja

14:10 -15:10 Przerwa obiadowa

15:10 – 16:10 Sposoby i formy prezentacji – prezentacja firm

Plasma Project - "Sztuka projektowania ekspozycji"
Audiotour - "Audioprzewodnik. Co to takiego?"

16:30 – 17:30 Kinga Łaska – Oprowadzanie po wystawie Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) 

16:30 – 17:30 dr Mateusz Soliński – oprowadzanie po Galerii Sztuki Nowoczesnej

18:00 Kolacja

 

16 września 2015 r. (środa)

IV sesja referatowa – Formy edukacji z zakresu sztuk pięknych

Prowadzenie obrad -  Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych)

10:00 – 10:30 dr Renata Pater (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych), Twórczość i edukacja w muzeum, wykład otwierający

10:30 – 10:50 Ewa Siejkowska-Askutja (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Drogi i bezdroża edukacji w muzeum sztuki

10:50 – 11:10 Réka  Krasznai, Zsófia Sepsey (Hungarian National Gallery, Department of   Education), Museum Experience Outside Museum Walls" – New Challenges and Opportunities in Museum Education

11:10 – 11:30 Aleksandra Głowacz (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Smak rzeczy pięknych –  edukacja estetyczna w muzeum

11:30 – 11:50 Anna Czekaj (Pracownia Działań Muzealnych. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej), Warsztaty szkoleniowe dla muzealników - czyli jak dzielić się dobrymi pomysłami edukacyjnymi

11:50 – 12:10 Dyskusja

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50 Małgorzata Mikulska – Wernerowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Muzeum –  niekończące się źródło inspiracji. Kierunki i zadania współczesnej edukacji muzealnej na przykładzie działalności Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w  Toruniu

12:50 – 13:10 Margareta Sobczak (Muzeum Miasta Gdyni), Dizajn a edukacja. Przykłady form pracy edukacyjnej w Muzeum Miasta  Gdyni

13:10 – 13:30 Agata Stronciwilk (Muzeum Śląskie w Katowicach), Muzeum Śląskie – nowa przestrzeń, nowe wyzwania dla edukacji

13:30 – 13:50 Dyskusja

13:50 14:20 Waldemar Rataj (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawie), Podsumowanie konferencji

14:20 15:20 Lunch

 

Organizator:                                         Pod auspicjami:            

logotyp muzeum okręgowego w Bydgoszczy                                                          

                                                                                                                                        

 Współorganizator:                                Partner:              

                                                                                                              

 

Patronat honorowy:                                                                                 Patronat medialny:

                                        

 

Firmy:

            

 

                

 

 

 

                    

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData