Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Exploseum jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

wtorek-niedziela      10:00 - 18:00
poniedziałek                   nieczynne
 

Ostatnie wejście na wystawę stałą w Exploseum jest możliwe na 1 godzinę przed zamknięciem.  W związku z tym, że zwiedzanie całej trasy w Exploseum (wystawy stałej) trwa 2 godziny, wejście na trasę na 1 godzinę przed jej zamknięciem umożliwia zwiedzenie jedynie fragmentu ekspozycji. Po upływie ww. czasu bilety wstępu nie będą sprzedawane.

W poniedziałki oraz niektóre dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Wigilia i 25 grudnia – Boże Narodzenie, Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.

_____________________________

Na terenie Muzeum obowiązuje przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego poprzez realizację następujących zasad i wytycznych:

 • osoby mogą się poruszać jednocześnie przy zachowaniu dystansu, tj.: odległości nie mniejszej niż  1,5 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną,

 • obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży/jej części lub maseczki, zarówno w salach wystawienniczych, ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych dotyczy wszystkich zwiedzających, z wyłączeniem dzieci do lat 4 i osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,

 • zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki są wydawane przez obsługę w punktach dezynfekcji przed wejściem w strefę zwiedzania,

 • w celu zwiedzania należy zadzwonić domofonem do recepcji,

 • obowiązek odkażania rąk udostępnianymi przez Muzeum środkami dezynfekującymi przed wejściem w strefę kas, a następnie w strefę zwiedzania (za przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk odpowiada obsługa) oraz po wyjściu z sanitariatów; dezynfekcja dotyczy także rękawiczek, które zwiedzający ma założone w momencie wejścia do obiektu Muzeum,

 • dezynfekcji rąk dokonuje się zgodnie ze wskazaną  instrukcją,

 • wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania  ze znajdujących się w strefach wejściowych i na ekspozycjach multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem, np. ekranów dotykowych,

 • zwiedzający otrzymuje kartę dostępu otwierającą drzwi, którą po zakończeniu zwiedzania, wrzuca do plastikowego pojemnika,  karty są dezynfekowane i przekazane do recepcji w celu ponownego wydania,

 • preferowana jest płatność bezgotówkowa,

 • w sklepikach możliwy jest zakup wydawnictw i gadżetów reklamowych. Brak jest możliwości oglądania ich przed dokonaniem zakupu,

 • oprowadzanie w grupie jest możliwe do max. 20 osób (z zachowaniem procedur sanitarnych), wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Grupy powyżej 20 osób mogą zostać podzielone i oprowadzone oddzielnie, o ile dostępna będzie określona liczba przewodników w danym dniu.

 • zwiedzanie z przewodnikiem organizowane jest tylko raz dziennie.

_____________________________

Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz:

 • dotykania wszystkich eksponatów, gablot i sprzętu ekspozycyjnego,
 • palenia tytoniu
 • przebywania na terenie Muzeum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
 • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób z dysfunkcjami wzroku)
 • spożywania żywności oraz napojów
 • wchodzenia do pomieszczeń służbowych.

_____________________________

Cennik biletów wstępu na wystawę stałą w Exploseum:

bilet wstępu normalny – 15 zł
bilet wstępu ulgowy – 12 zł
bilet wstępu rodzinny – 40 zł (max. 5 osób, w tym max. 2 os. dorosłe)
 

oprowadzanie z przewodnikiem (możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej):

 • w języku polskim – 7 zł/os
 • w języku angielskim – 10 zł/os.


bilet wstępu eventowy – 3 zł
bilet wstępu specjalny – 1 zł

W czwartki – wstęp bezpłatny na wystawę stałą
_____________________________
 
Cennik biletów wstępu na wystawy czasowe w Exploseum 
bilet wstępu normalny – 8 zł 
bilet wstępu ulgowy – 5 zł 
oprowadzanie z przewodnikiem:
 • w języku polskim – 30 zł/grupa
 • w języku angielskim – 50 zł/grupa
bilet wstępu specjalny – 1 zł 
 

_____________________________

Bilet specjalny przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • kombatantom
 • członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków; Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego, Muzealnego Klubu Nauczyciela
 • studentom kształcącym się w zakresie historii, kultury i sztuki oraz uczniom szkół plastycznych
 • studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • uczniom Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • pracownikom obiektów należących do szlaku TeH2O
 • osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga opieki
 • kwalifikowanym przewodnikom turystycznym
 • radnym Miasta Bydgoszczy
 • posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego

 

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r.

 

Ulga w opłacie za wstęp (bilet wstępu ulgowy) do Muzeum przysługuje:

 • młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia
 • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65. roku życia
 • pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych.

 

Ulgi dla posiadaczy kart lojalnościowych, m.in.:

 • Bydgoska Karta Rodzinna 3 Plus – 50 % zniżki na bilety: normalne i ulgowe
 • Karta Dużej Rodziny – 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów wstępu
 • Karta Seniora 60+  –  50% zniżki na bilety: normalny oraz zbiorczy normalny
 • Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 – 50% zniżki na bilet  normalny.

 

Skorzystanie ze zniżek oraz z bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są m.in.:

 • legitymacja szkolna lub studencka
 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kultury i oświatowych
 • legitymacja poselska lub senatorska Parlamentu RP
 • legitymacja poselska Parlamentu Europejskiego
 • legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń
 • legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki, 
 • dokument potwierdzający wiek
 • Karta Polaka
 • karty lojalnościowe

 

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum: tel. 52 585 99 66. 

_____________________________

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego to Muzeum bez barier. Staramy się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości z dysfunkcjami, którzy są mile widziani w naszych progach. Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, o ile stopień niepełnosprawności wymaga opieki, przysługuje bilet specjalny w cenie 1 zł.

Dostępność budynków dla osób z dysfunkcjami oraz przystosowanie ich do potrzeb tej grupy społecznej wiąże się z likwidacją barier urbanistycznych, architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz barier mentalnych, dlatego też sukcesywnie staramy się dostosowywać muzealne budynki tak, by były przyjazne dla wszystkich zwiedzających.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, chcące zwiedzić Exploseum prosimy o wcześniejsze ustalenie wizyty z naszą obsługą (tel. 883366056, email: exploseum[at]muzeum.bydgoszcz.pl). Do każdego zwiedzającego podchodzimy indywidualnie. W Exploseum znajdują się schodołazy.

 

 


Najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce 2016 - certyfikat 2016 - Polska Organizacja Turystyczna

 

Exploseum należy do miejskiego Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O oraz jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH.

logo Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O www.ludzieitechnika.pl

logo Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIHwww.erih.net

belka logotypowa

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData