Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne

belka logotypowa

 

 

 

Projekt pn.: „Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne” jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (poddziałania 6.4.1: Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT).


Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy w sferze społecznej i środowiskowej, a także w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług kultury. Natomiast rezultatem inwestycji będzie oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego, a także poszerzenie oferty Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6., m. in. o salę sensoryczną dla najmłodszych gości Muzeum oraz ekspozycję edukacyjną poświęconą pochodzącemu z Bydgoszczy słynnemu matematykowi i kryptologowi – Marianowi Rejewskiemu.


Planowana wartość inwestycji to 3.214.878,31 złotych, z czego 2.124.138,12 złotych pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 262.239,27 złotych stanowi dotacja z budżetu państwa, a 828.500,92 złotych to wsparcie z budżetu miasta Bydgoszczy.
Harmonogram projektu zakłada jego realizację od stycznia do lipca 2021 roku.
 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData