Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Aktualne zasady funkcjonowania Muzeum

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i konieczność zadbania o Państwa bezpieczeństwo, nasze Muzeum funkcjonuje pod określonymi warunkami.

Każdy nasz oddział, ze względu na różnorodną specyfikę, dostępny jest pod wytyczonymi na nowo ścieżkami zwiedzania. Wprowadzone zostały także ogranizczenia w liczbie osób, mogących przebywać jednocześnie w poszczególnych obiektach. Wszytko to, aby móc zapewnić Państwu jak największe bezpieczeństwo.

Gości muzealnych zapraszamy do budynków:

• Gdańska 4
I piętro (wystawy stałe: "OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI: inspiracje i aspiracje" i JAN STANISŁAWSKI i UCZNIOWIE z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków [link] - wystawa dostępna od 19.06.2021 r.) - łącznie do 24 osób;
II piętro (wystawa czasowa "Stan Zero" [link]) - do 8 osób.

• Zbiory Archeologiczne
Piwnica (wystawa czasowa "Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała” [link]) - do 10 osób;
Parter (wystawa stała "W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic" [link] - do 8 osób
I piętro (wystawa stała "Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów" [link]) - do 10 osób.

• Europejskie Centrum Pieniądza
Piwnica (wystawa stała "Mennica bydgoska" [link]) - do 5 osób;
Parter (wystawa stała "Skarb bydgoski" [link]) - do 2 osób.

• Centrum Edukacji Muzealnej - tymczasowo zamknięte

• Galeria Sztuki Nowoczesnej
I piętro (wystawa czasowa "Jestem, Kim Jestem, Gdzie Jestem" [link]), II i III piętro (wystawa stała "Galeria Sztuki Nowoczesnej" [link] ) - do 15 osób na każdej z sal wystawienniczych.

• Dom Leona Wyczółkowskiego
Parter i I piętro (wystawa stała "Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)" [link] oraz "Leona Wyczółkowski - Cztery Wiosny" [link]) – łącznie do 15 osób.

• Spichrze nad Brdą
I piętro (wystawa stała "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy" [link]) - do 20 osób;
II piętro (wystawa czasowa "Artyści Niepodległościowi Poza Polską" [link]) - do 10 osób

• Exploseum
Trasa zwiedzania (wystawa stała "EXPLOSEUM" [link]) - jednocześnie do 100 osób na całej strasie zwiedania przy zachowaniu dystansu społecznego;
Sala wystaw czasowych - jednocześnie do 5 osób.

Przypominamy, że w trosce o Państwa zdrowie prosimy o zakładanie maseczek, zachowywanie dystansu, a także dezynfekcję rąk. O bezpieczne i komfortowe zwiedzanie zadba muzealna obsługa.

W Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego obowiązują procedury sanitarne zgodne z zasadami panującymi także w innych miejscach użyteczności publicznej. Zwiedzanie jest możliwe tylko w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta oraz przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego (1,5 metra). Muzeum ze swojej strony zapewnia płyn do dezynfekcji lub rękawiczki jednorazowe. Na każdym z budynków może jednocześnie znajdować się ograniczona liczba osób. Zachęcamy także do płatności bezgotówkowych. 

Procedury sanitarne opracowane na potrzeby zajęć edukacyjnych [pdf]

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData