Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Deklaracja dostępności serwisu www.muzeum.bydgoszcz.pl

23.09.2020

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Data publikacji strony internetowej: IV kwartał 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2017

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak m.in.: braki w podpisach alternatywnych do grafik, częściowy brak napisów dla osób głuchych w prezentowanych filmach, ponadto w serwisie brakuje linków ułatwiających szybkie odnajdywanie treści. Zmiany są dodawane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Edukacji i Promocji
E-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl     
Telefon: 52 58 59 966

Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
E-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: (+48) 52 58 59 966

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszcz, ul. Gdańska 4, 85-006, Bydgoszcz

Budynek niedostępny dla zwiedzających ze względu na rozbudowę i remont. 

Po otwarciu wyremontowanego i rozbudowanego budynku – pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo na wszystkich kondygnacjach (włącznie z parkingiem podziemnym z dedykowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych).

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11, Bydgoszcz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mostowej oraz od ul. Spichlernej. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony rzeki - ul. Spichlerna.

Kasa znajduje się na wprost wejścia dla gości. Prowadzi do niej kilka schodów, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W środku budynku przy klatce schodowej znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, strefa kasy, sale ekspozycyjne na drugim oraz trzecim piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw znajdujących się w budynku.

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2, Bydgoszcz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mennica oraz od Międzywodzia. Budynek posiada podnośnik pionowy bez szybu, pozwalającym pokonać schody prowadzące do wejścia, do strefy kas. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia wystawy stałej

"W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic" znajdującej się na wysokim parterze w budynku Zbiorów Archeologicznych oraz wystaw czasowych w piwnicy budynku (osobne wejście), do której prowadzi zjazd. Schody wejściowe można pokonać przy pomocy platformy schodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4, Bydgoszcz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mennica oraz od Międzywodzia. Budynek posiada podnośnik pionowy bez szybu, pozwalającym pokonać schody prowadzące do wejścia, do strefy kas oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych na wysokim parterze.

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8, Bydgoszcz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mennica oraz od Międzywodzia. Budynek posiada windę oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostęp do wszystkich kondygnacji i wystaw stałych oraz wystaw czasowych na pierwszym piętrze.

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7, Bydgoszcz

Budynek posiada podnośnik schodowy pozwalający pokonać schody prowadzące do strefy kas.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia części wystawy stałej (salon niebieski oraz salon zielony) pt.  "Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)"    znajdującej się na parterze w Domu Leona Wyczółkowskiego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Exploseum, ul. Alfreda Nobla, Bydgoszcz

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze ustalenie wizyty w Exploseum z naszą obsługą (tel. 883366056). Do każdego zwiedzającego podchodzimy indywidualnie. Budynek posiada schodołazy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Exploseum w Niepełnosprawniku.

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6, Bydgoszcz

Budynek posiada podnośnik schodowy pozwalający pokonać schody prowadzące do wejścia, do strefy kas. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych prowadzonych w salach warsztatowych ulokowanych na wysokim parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Inne informacje:

Szczególna wagę przywiązujemy do rozszerzania naszego zasobu pomocy i środków ułatwiających odbiór ekspozycji.  Na ekspozycjach znajduje się jedenaście tyflografik i opisów do obrazu „Lirnik” Leona Wyczółkowskiego (dostępne w Domu Leona Wyczółkowskiego) oraz trzy tyflografiki w ramach programu „Muzealne Partytury” (dostępne w Galerii Sztuki Nowoczesnej), w którego ramach udało się również zrealizować siedem audiodeskrypcji dostępnych na stronie internetowej naszego Muzeum.

 

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData