Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Co można robić w Muzeum? Edukacja na rzecz partycypacyjnego modelu udziału w kulturze

08.09.2020

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy realizuje projekt edukacyjny, którego głównym celem zadania jest podnoszenie kompetencji społecznych i kulturalnych bydgoszczan, a w szczególności mieszkańców zdegradowanych obszarów miasta. Poprzez  prowadzone działania, muzeum  chce zwrócić uwagę na rolę, jaką kultura odgrywa w życiu codziennym człowieka oraz zachęcić do trwałego i aktywnego w niej uczestnictwa. W odnajdywaniu własnej i wspólnotowej tożsamości pomagają  dzieła sztuki z Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum. Program -  skierowany  zarówno do osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych - obejmuje trzy segmenty: „Ja i moje miejsce", "Ja i sztuka" oraz „My i nasze Muzeum”. Każdy z nich składa się z spotkań warsztatowych oraz otwartego wydarzenia podsumowującego blok tematyczny. W czasie ich trwania będzie pogłębiana wiedza uczestników na temat możliwości odbioru i interpretacji dzieł sztuki oraz rozbudzania w nich postawy twórczej, która może stanowić środek do wzmocnienia poczucia. sprawczości, samoświadomości, a także tolerancji wobec sąsiadów i innych poglądów.

Zadanie, odbywające  się w ramach programu „Edukacja kulturalna” Narodowego Centrum Kultury,  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.     

Logo Muzeum, logo Urzędu Miasta Bydgoszcz, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, logo patronów medialnych: Rado Pomorza i Kujaw oraz Telewizji Polskiej Oddział Bydgoszcz

 

Tekst łatwy do czytania [POBIERZ]


Część 1. „Ja i moje miejsce", realizowana w trakcie wakacji letnich, adresowana jest przede wszystkim do odbiorów indywidualnych (w szczególności rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży, w tym o szczególnych potrzebach edukacyjnych). Podczas organizowanych w jej ramach warsztatów będziemy poznawali nas samych oraz nasze relacje z innymi. Poprzez dzieła sztuki, opowieści i legendy poznamy historię miejsc, z których pochodzimy. Zastanowimy się, czy środowisko, w którym żyjemy, ma wpływ na nasze rozumienie świata. Poszukamy bohaterów i pozytywnych postaw do naśladowania w naszym życiu. Pochylimy się nad emocjami, które się z nimi wiążą i poszukamy ich w pracach zgromadzonych w Galerii Sztuki Nowoczesnej. Wykorzystamy: gry dydaktyczne, ćwiczenia manualne, współpracę w grupie – kształtujące zmysł estetyczny i postawę szacunku wobec historii, innych kultur i poglądów.

Materiały - [link]

Część 2.

Drugą część projektu, która odbędzie się w terminie od września do listopada br., kierujemy do grup zorganizowanych.  Wraz z edukatorami muzealnymi, artystami, pedagogami i animatorami kultury, spróbujemy określić, czego oczekujemy od sztuki i co obcowanie z nią może wnieść w nasze życie?  Skupimy się na szeroko rozumianym pojęciu rozwoju osobistego. Będziemy pracowali nad metodami wzmacniającymi kompetencje w zakresie poczucia sprawczości i samoświadomości, równowagi i komunikacji. Pretekstem do spotkań będą cztery prace, wytypowane przez uczestników pierwszej części projektu , znajdujące się w przestrzeni wystawienniczej Galerii Sztuki Nowoczesnej. Wybrane dzieła będziemy analizować w odniesieniu do czterech zagadnień: inspiracji, gestu, przestrzeni oraz materii. Rozważania teoretyczne połączymy z warsztatami, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, przetwarzanych na wyroby artystyczne.

Szczegółowe informacje - [link]

Część 3. 

Część trzecia: „My i nasze Muzeum” to  część integrująca wszystkie grupy odbiorców. Przeprowadzono spotkania z wykorzystaniem wypracowanych w części drugiej materiałów. Działania skierowane zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Ponieważ zajęcia miały formułę otwartą ich program każdorazowo był modyfikowany do potrzeb uczestników.

 

Zakończenie:

Realizacja projektu przypadła na czas pandemii.  Warunki życia codziennego w reżimie sanitarnym, wymogły poszukiwanie nowych form partycypacyjnych. Dzięki projektowi powstała możliwość wypracowania nowej praktyki działalności edukacyjnej. W efekcie możliwe stało się nie tylko rozbudowanie lokalnej społeczności wokół muzeum, ale także wypracowanie nowatorskich sposobów komunikacji. Efektem realizacji projektu są karty edukacyjne oraz publikacja pokonferencyjna.

 

Projekt „Co można robić w Muzeum? Edukacja na rzecz partycypacyjnego modelu udziału w kulturze” był realizowany do końca grudnia 2020 roku. Wzięło w nim udział ponad 800 osób i kilkadziesiąt grup. Wydarzenia odbywały się zarówno stacjonarnie w muzeum, jak i w placówkach kulturalnych i oświatowych, a także w przestrzeni wirtualnej.

 

 

Zabawy z kartami pracy:

 

Autorka projektu i koordynatorka merytoryczna: Dominika Raduńska-Pacholska

Opieka merytoryczna: dr Mateusz Soliński, Anna Kornelia Jędrzejewska

Koordynator ds. formalnych: Paweł Szarek

Działania promocyjne: Katarzyna Joniec, Natalia Szczerbińska, Anna Laska

Projekty graficzne: Franciszek Otto.
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData