Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Dziedzictwo nieoczywiste

Dziedzictwo nieoczywiste

W tym roku mija równe 100 lat od daty otwarcia naszego Muzeum, niemego świadka wielu wydarzeń historycznych. W tym czasie bardzo dużo się wydarzyło… Z tej okazji chcielibyśmy zadać sobie ważne pytanie: po co istnieje Muzeum? Z pozoru oczywista odpowiedź, która ciśnie się na usta, niekoniecznie jest tą właściwą… W takim razie która jest prawdziwa? Podczas lekcji porozmawiamy o muzealnictwie i jego misji, odwiedzimy eksponaty będące nośnikami śladów naszej historii i na ich podstawie przeanalizujemy kwestie związane z dziedzictwem kulturowym. W zależności od potrzeb grupy, istnieje możliwość modyfikacji realizowanego tematu o odpowiednie zagadnienia i ramy czasowe, przystosowane do podstawy programowej.

Czas trwania zajęć: 60 min.

Lekcja dostępna od 02.10.2023 r.

Cena biletu:  uczestnik – 10 zł/os, opiekun – 1 zł/os

Miejsce: Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6

Obowiązują wcześniejsze zapisy: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Zasady zapisów i prowadzenia zajęć

Podstawa programowa: Uczeń wykazuje się znajomością chronologii dziejów sztuki; wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji; porównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia związane z obszarem działań instytucji upowszechniającej kulturę i sztukę.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK