Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Za kulisami wystawy

Za kulisami wystawy

Tworzenie wystawy to prawdziwa gratka! Podczas lekcji zanurzymy się w wyjątkową historię działalności muzeum i dowiemy się, jakie eksponaty zostały wybrane przez kuratorów dla upamiętniania naszej kolekcji. Co mogą nam one o sobie powiedzieć? W otoczeniu muzealnych osobliwości pochylimy się również nad pytaniem „czym jest muzealnictwo” i opowiemy sobie jaką rolę dobra kultury odgrywają w utrwalaniu pamięci o historii i nas samych. W zależności od potrzeb grupy, istnieje możliwość modyfikacji realizowanego tematu o odpowiednie zagadnienia i ramy czasowe, przystosowane do podstawy programowej. Czas trwania zajęć: 60 min.

Lekcja dostępna od 02.10.2023 r. 

Cena biletu: uczestnik – 10 zł/os, opiekun – 1 zł/os

Miejsce: Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6

Obowiązują wcześniejsze zapisy: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Zasady zapisów i prowadzenia zajęć

Podstawa programowa: wspomaganie ucznia w zakresie: umiejętności uczestnictwa w kulturze  i wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu; zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”; rozumie znaczenia twórczości ludowej.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK