Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Malowane światłem – rewolucja impresjonizmu

Rozpoczęcie:2008-01-18
End:2025-01-31
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a
Forma:prezentacja multimedialna

Idee przewodnie jednego z najistotniejszych nurtów malarskich w historii sztuki (lekcja sztuki). Poszukiwania impresjonistów były między innymi wynikiem zaznajomienia się ze sztuką Dalekiego Wschodu, co stało się możliwe dzięki gwałtownemu rozwojowi komunikacji i rozpowszechnienia druku. Impresjonizm wykorzystał środki cywilizacji przemysłowej; tak jak wynalazki techniczne był wyrazem ducha czasów. Nowy nurt w sztuce wiązał się z procesem internacjonalizacji kultury – zyskał międzynarodową popularność zanim zdobył uznanie w miejscu narodzenia. Środowisko impresjonistów było szeroko otwarte i wchłaniało wielostronne impulsy międzynarodowe. Artyści reprezentowali różne postawy twórcze, ale łączyło ich jedno wspólne pragnienie: stworzyć sztukę, która wiernie potrafiłaby odzwierciedlić otaczającą nas rzeczywistość.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.


 

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData