Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Świadek społecznych przemian – kino europejskie i amerykańskie w drugiej poł. XX wieku

Rozpoczęcie:2020-01-07
End:2030-01-07
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma:lekcja

Intensywny rozwój sztuki kinematografii w latach powojennych sprawił, że kino szybko stało się jedną z najbardziej wyrazistych i popularnych form artystycznej wypowiedzi. Na lekcji zostanie przypomniana twórczość największych reżyserów filmowych II poł. XX wieku, takich jak, m.in.: Ingmar Bergman, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Jean-Luc Godard, Tony Richardson, Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Eric Rohmer, Werner Herzog, Stanley Kubrick, Mike Nichols oraz na gruncie polskim: Wojciech Has, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda i Roman Polański.  

forma – pokaz filmów, prezentacja multimedialna
czas trwania – 75 minut
 

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00  w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData