Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Secesja - sztuka na przełomie wieków

Rozpoczęcie:2020-01-07
End:2030-01-07
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma:lekcja

 
W europejskiej kulturze końca XIX i początku XX wieku miały miejsce liczne przemiany, które w istotny sposób wpłynęły na przeobrażenia w obszarze sztuk plastycznych i ich odbiór przez współczesnych. Podczas zajęć zostaną przedstawione naczelne idee sztuki czasu Secesji, w szerszym, europejskim oraz polskim (Młoda Polska) kontekście, uwzględniającym wpływy symbolizmu i postimpresjonizmu. Istotne odniesienie dla prezentowanych przemian będą stanowić teorie i refleksje: Arthura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego oraz Zygmunta Freuda.
 
forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut
 
Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.
 
Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00  w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach na Wyspie Młyńskiej.
 
Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData