Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Biblia w sztuce

Rozpoczęcie:2020-01-07
End:2030-04-07
Place:Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8
Forma:lekcja

 
W ramach lekcji zostaną zaprezentowane i przeanalizowane wybrane dzieła malarskie i rzeźbiarskie ilustrujące historie biblijne Starego i Nowego Testamentu. Wśród pokazanych dzieł znajdą się m.in. prace: Leonarda da Vinci, Massaccia, Rafaela Santi, Michała Anioła, Tycjana, Albrechta Dürera, Pietera Brughela (starszego), Caravaggia, El Greca, Rembrandta, prerafaelitów, Gustave’a Moreau, Gustave’a Dore oraz Marca Chagalla. 
 
forma – prezentacja multimedialna, karty pracy
czas trwania – 45 minut

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911 lub 914. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00  w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11 oraz w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData