Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum
See also

exhibitions & events:


Pierwsza wizyta w Muzeum

Rozpoczęcie:2017-08-16
End:2020-11-16
Place:Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7
Forma:pokaz zabytków, zadanie plastyczne

Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania instytucji muzeum. Poznają odpowiedzi na różne pytania z nim związane, m.in.: jak powinniśmy zachować się w muzeum? czym jest zabytek? czym są zbiory muzealne? dlaczego nie wszystko w muzeum można dotknąć? jak się tworzy wystawę? Ponadto uczestnicy spotkania zapoznają się ze strukturą bydgoskiego muzeum – jakie zbiory oraz działy wchodzą w skład muzeum oraz kim był jego patron? Podczas części praktycznej dzieci, za pomocą techniki kolażu, zaprojektują własne wyjątkowe muzea.

pojęcia kluczowe – kustosz, kurator, zabytek, eksponat, konserwacja, dzieło, obraz, wystawa

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji w Europejskim Centrum Pieniądza przy ul. Mennica 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910 lub 911. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7 - 11.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata wynosi: 5 zł od każdego uczestnika oraz 1 zł od opiekuna grupy. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData