kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Początki gromadzenia książek i czasopism sięgają ostatniego dwudziestolecia XIX wieku. Najcenniejszą pozostałością po księgozbiorze z tamtego okresu jest Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg z lat 1891-1895. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych rozpoczęto w styczniu 1925. W latach 60-tych zaczęto opracowanie zbiorów, zorganizowano katalog alfabetyczny i rzeczowo-systematyczny oraz katalog czasopism. Od 2009 r. tworzony jest również katalog komputerowy. 

 

Biblioteka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Mennica 4

85-112 Bydgoszcz

tel. 52 5859916

e-mail: biblioteka@muzeum.bydgoszcz.pl

 

Godziny otwarcia

wtorek – piątek w godz. 9:00– 15:00

 

Udostępnianie

Ze zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism, multimediów) mogą korzystać wszyscy zainteresowani wyłącznie na miejscu, natomiast prawo do wypożyczania mają tylko pracownicy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.

Ze względu na trudności lokalowe proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Udostępnianie dokumentacji muzealnej regulują oddzielne przepisy.

 

Historia

Początki gromadzenia książek i czasopism sięgają ostatniego dwudziestolecia XIX wieku. Najcenniejszą pozostałością po księgozbiorze z tamtego okresu jest "Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg" z lat 1891-1895. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych rozpoczęto w styczniu 1925. W latach 60-tych zaczęto opracowanie zbiorów, zorganizowano katalog alfabetyczny i rzeczowo-systematyczny oraz katalog czasopism. Od 2009 r. tworzony jest również katalog komputerowy.   

 

Zbiory 
Księgozbiór obejmuje literaturę specjalistyczną, związaną tematycznie z profilem zbiorów muzealnych. Są to wydawnictwa z zakresu: sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki, historii, muzealnictwa i ochrony zabytków. Ponadto znaleźć tu można publikacje dotyczące Bydgoszczy i regionu oraz  literaturę na temat życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego. Dużą część księgozbioru stanowią katalogi wystaw i zbiorów sztandarowych muzeów i galerii sztuki
w Polsce.


Działalność dokumentacyjna

Biblioteka kompletuje dokumentację:

  • z zakresu działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej Muzeum,
  • dotyczącą biografii i twórczości artystów zarówno polskich jak i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu bydgoskiego i patrona Muzeum - Leona Wyczółkowskiego,
  • archiwizującą wydarzenia kulturalne w Bydgoszczy oraz historię miasta.
                               

Regulamin

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData