kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Dział Historii Medycyny i Farmacji

27 lipca 2017 roku Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zakupiło zbiory zlikwidowanego prywatnego Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”. Ponad 7 tys. muzealiów zostało nabytych dzięki dotacji celowej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Obiekty pochodzą z kolekcji aptekarza Bartłomieja Wodyńskiego oraz zabytków stanowiących dziedzictwo farmaceutycznej kultury materialnej apteki „Pod Łabędziem”, założonej w 1853 roku.

Czas powstania muzealiów jest zróżnicowany –  od XVII do końca XX wieku. Pochodzą głównie z obszaru zachodnich ziem Polski oraz dzisiejszych Niemiec. Część powstała na terenach byłego Królestwa Polskiego i Galicji. Znaczną grupę stanowią także obiekty z okresu II Rzeczypospolitej. W zbiorach można wyodrębnić następujące zespoły: naczynia recepturowe, moździerze, wagi, sprzęt laboratoryjny, meble apteczne, druki i dokumenty o tematyce farmaceutycznej i lekarskiej, opakowania na leki, pocztówki z wizerunkami aptek oraz utensylia medyczne.

Najcenniejszy zespół stanowi zachowane in situ, oryginalne laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX wieku. Służyło do „półfabrycznego” wytwarzania leków z surowców roślinnych, zwierzęcych i mineralnych. Jest ono wyposażone w linię produkcyjną oraz specjalistyczne meble z półkami, szufladami i laminowanymi blatami. Bydgoskie laboratorium galenowe stanowi unikat na skalę ogólnopolską.

Muzeum nabyło również kompletnie wyposażoną recepturę pochodzącą z lat 60.-80. XX wieku. W skład zespołu wchodzi loża recepturowa, czyli komplet mebli z półkami i laminowanymi blatami. Receptura stanowi świadectwo farmaceutycznej kultury materialnej z czasów „aptek społecznych” (1951-1989).

Warto także wspomnieć o meblach pochodzących z izby ekspedycyjnej apteki „Pod Łabędziem” w Toruniu z ostatniej ćwierci XIX wieku. Do Bydgoszczy zostały sprowadzone na początku XXI wieku – zastąpiły oryginalne umeblowanie bydgoskiej apteki „Pod Łabędziem”, które po jej upaństwowieniu (1951) zostały w większości zniszczone. Zespół jest wyposażony w szereg szuflad opatrzonych łacińskimi szyldami oraz półki, na których ustawiano naczynia recepturowe. Ich cechą charakterystyczną jest ornamentyka – są ozdobione pilastrami i wizerunkami łabędzi.

Zakupione zabytki będą prezentowane na wystawie stałej, która jest przygotowywana w pomieszczeniach dawnej apteki „Pod Łabędziem”. Dzięki temu ekspozycja będzie posiadać walor autentyczności. Ukazane zostaną dzieje bydgoskiego aptekarstwa (XVI-XX w.) oraz dawne techniki wytwarzania leków.


Laboratorium Galenowe : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknij
 : kliknijDesigned: Jimpenny / Programmed: FreshData