kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:

Polecamy

wystawy i wydarzenia:Drukuj

Informacje o wystawie


"Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych"

"Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych"

Autor: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś
Miejsce ekspozycji: Wystawa poza siedzibą Muzeum
Wystawa czynna do: 2018-07-28

Zapraszamy na wystawę "Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych" do Biblioteki Uniwerystetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ekspozycja czynna do 28.07.2018r.

Miejsce : Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Szymanowskiego 3 (I piętro)
Ekspozycja czynna: od 12.04.2018 do 28.07.2018 r.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wzmożony ruch budowlany, trwający od ostatnich lat XX wieku, sprawił, że na obszarze Bydgoszczy, a szczególnie  w jej centrum,  przeprowadzono dużą ilość badań archeologicznych. Dzięki nim odkryto nie tylko relikty dawnej zabudowy, lecz także pozyskano nowe materiały do odtwarzania dziejów Bydgoszczy, począwszy od jej początku, wiązanego z wczesnośredniowiecznym grodem,  poprzez kształtowanie się średniowiecznego miasta lokacyjnego aż po jego rozwój w czasach nowożytnych. Efekty badań oraz ogrom niezwykle interesujących zabytków, a także  zainteresowanie społeczeństwa rezultatami prac wykopaliskowych przyczyniły się do powstania ekspozycji, z której wyłania się obraz miasta i jego mieszkańców od późnego średniowiecza (XIV wiek) aż po koniec XIX wieku. Przez pryzmat odkryć archeologicznych  ukazano zagadnienia dotyczące życia codziennego, kultury  duchowej, systemu obronnego miasta oraz niektórych obiektów infrastruktury dawnej Bydgoszczy. Eksponaty, zdjęcia i teksty zaprezentowano tak, aby wystawa stała się opowieścią o ludziach, którzy żyli w tym mieście 200, 300 czy sześćset lat temu. Ukazane zostały odkrycia, których osiągnięcia wpływały na zmianę oblicza cywilizacyjnego i kulturowego miasta (ratusz, zakony: karmelici, bernardyni, kościół pod wezwaniem św. Idziego z cmentarzem przykościelnym, działka miejska, itd.). Dużo uwagi poświecono działce miejskiej, bowiem archeologicznie przebadano ok. 30 parceli, z których pozyskano liczne elementy konstrukcji drewnianych, zabytki z drewna i innych surowców organicznych oraz metali. Dlatego też zaprezentowano wybór (z licznie odkrywanych) narzędzi, ozdób, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku,  wyrobów ceramicznych i szklanych. Część eksponatów oprócz walorów historycznych, naukowych ma też wymiar artystyczny.Zaprezentowanie wystawy w przestrzeni akademickiej, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podkreśla jej wartość o charakterze naukowym. Warto też zwrócić uwagę na wymiar społeczny. W tym miejscu szczególnie przyczynia się do poznawania historii małej ojczyzny, do podnoszenia świadomości historycznej, głębszej refleksji nad naszą tożsamością, a ponadto podkreśla sens ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.
    Większość prezentowanych na wystawie eksponatów pochodzi z badań prowadzonych przez: Annę Siwiak i doktora Wojciecha Siwiaka (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska). Ponadto zabytki i  informacje o odkryciach pozyskano od Roberta Grochowskiego (Castrum), Beaty Świątkiewicz-Siekierskiej, Anety Trzcińskiej-Kałużnej (Pracownia Archeologiczna ARCHEO), Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, Zespołu do Badań Dziejów Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wyniki ekspertyz antropologicznych oraz materiał poglądowy opracował Tomasz Koczorski. Wystawę uzupełniono licznym materiałem ilustracyjnym i fotografiami, na których autorzy badań utrwalili in situ pozostałości obiektów, często już nieczytelnych w przestrzeni dzisiejszego miasta.           
 Tekst: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś  


           
 


Dostępne galerie zdjęć:


Fotoreportaż (4)
Zobacz galerię
     Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData