kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

VI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej „Edukacja w zakresie dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”

Data wydarzenia: 2018-04-23
 
VI SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ 
„EDUKACJA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO – PROBLEMY I WYZWANIA”
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A 
23 kwietnia 2018 roku
 
Kolejne spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone zostanie problematyce edukacji w zakresie dziedzictwa technicznego prowadzonej przede wszystkim przez muzea i centra nauki, 
a w szczególności  zagadnieniom : 
 • relacje szkoła-muzeum (partnerzy czy konkurencja?) 
 • wymiana doświadczeń nauczycieli i edukatorów muzealnych nt. współpracy muzeów ze szkołami w zakresie edukacji poświęconej dziedzictwu technicznemu 
 • nowe strategie organizacji programów współpracy muzeów i szkół  
 • techniczne dziedzictwo kulturowe i jego miejsce w aktualnych programach nauczania
 • rola dziedzictwa technicznego w „edukacji przez całe życie” – różne doświadczenia, różne potrzeby
 • jak budować lokalną społeczność wokół muzeów techniki i dziedzictwa technicznego
 • techniczne dziedzictwo kulturowe na terenie Euroregionu Pomerania – nowe pole promocji regionu? 
 
PROGRAM: 
11.00 – Otwarcie i przywitanie gości
- Stanisław Horoszko, Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 
11.15 – Sesja referatowa
1. Dziedzictwo kulturowe techniki w edukacji muzealnej. Teraźniejszość i przyszłość partnerstwa edukacyjnego – możliwości rozwoju 
- dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2. Kapitał naukowy uczniów a edukacja w muzeach
- dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Dział Badań Centrum Nauki Kopernik 
3. Dziedzictwo techniczne w praktyce edukacji muzealnej 
- dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 
12.15 – Dyskusja 
 
12.45 – Przerwa kawowa 
 
13.15 – Zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 
14.00 – Panel dyskusyjny z udziałem: 
 • dr Renaty Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotra Górajca , Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych, Forum Muzeów – Domów Historycznych 
 • Dr Małgorzata Machałek, Uniwersytet Szczeciński
 • Moderacja: dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
15.30 – Podsumowanie i zakończenie VI Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej 
- Stanisław Horoszko, Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 

VI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej organizowane jest przez: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData