kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Nowa wystawa w Zbiorach Archeologicznych: „DOMASŁAW – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)”

Data wydarzenia: 2017-11-30 - 2018-02-28

 

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

„DOMASŁAW – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)”

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 listopada 2017 roku, o godz. 13.00,  wstęp wolny.

 

Przeprowadzone w okresie od lipca 2006 do września 2008 roku przez Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu badania w Domasławiu na Śląsku, przyniosły wyniki, które okazały się rewelacyjne w zakresie poznania kilku wycinków pradziejów. Po raz pierwszy na tym terenie udało się rozpoznać
w szerokim zakresie cmentarzysko z młodszej epoki kamienia, z bogato wyposażonymi grobami – w duże ilości „importowanych” wyrobów miedzianych, regionalnej grupy kulturowej określanej jako „jordanowiska” (4200-3800 r. p.n.e.). Jedyny w skali Śląska i zapewne jeden z niewielu w Polsce jest rezultat – rozpoznanie na 15 ha osadnictwa ludności kultury przeworskiej z ostatniego stulecia p.n.e. i początków czasów nowożytnych.

Prezentowana wystawa ukazuje niezwykłej wagi wyniki odnoszące się do młodszych okresów epoki brązu i przede wszystkim początków epoki żelaza. Pozyskany, niezwykle bogaty materiał źródłowy pozwala analizować i ukazać przemiany obrządku grzebalnego wśród tej samej populacji. Inwentarz grobowy pokazuje wieloraki obraz kultury materialnej oraz struktury tej społeczności.

(fragment z tekstu prof. Bogusława Gedigi)

Wystawa ukazująca odkrycia stanowiska archeologicznego w Domasławiu będzie czynna do 28 lutego 2018 roku.

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData