kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”

Data wydarzenia: 2017-07-01 - 2017-11-30

Przed nami kolejna XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu będą ludzie.

W twórczości Leona Wyczółkowskiego tytułowi ludzie to przyjaciele, osoby, które spotykał na swej drodze, ale również te, których nie miał przyjemności poznać osobiście. Artysta zajmował się człowiekiem, jako samodzielnie występującym, ale bezimiennym studium, tworząc typy ludowe, układając postaci w grupy, tworząc sceny rodzajowe: „Gdy Wyczół rysuje człowieka, wyjmuje go przeważnie z otoczenia, w którym ten występuje. Ważny jest człowiek i nic poza nim. Krajobraz ogranicza się do kilku ledwie zaznaczonych linii”.

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2017 roku.

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – ludzie twórczości artysty

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią.

 

 1. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 

 1. do 16 lat
 2. powyżej 16 lat

 

 1. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw ludzi podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.

 

 1. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.

 

 1. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres:

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

 

 1. Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

 

 1. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 1. Autor zdjęcia będąc właścicielem praw autorskich do utworu uprawnia Organizatora do udzielenia podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz promocji konkursu, licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć dla celów realizacji działań wynikających z umów o współpracy.

 

 1. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
   
 2. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2017 r. 

   
 3. Lista nagrodzonych będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl. 

   
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem

   

Część konkursowa:

 

 1. Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.

 

 1.  Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody:

  - od Organizatora konkursu w grupach wiekowych:
   
  pierwsza nagroda – 600,00 zł
   
  druga nagroda – 500,00 zł 
   
  trzecia nagroda – 400,00 zł
   
   
  - od Patronów konkursu:
   
  Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
   
  Nagroda Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
   
  Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
   
   
  Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

   
 2. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2018 roku.

 

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 1. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

 1. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa

oraz katalog wystawy.

 

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) Organizator informuje, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4,

 

 1. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty i nie będą udostępniane innym podmiotom,

 

 1. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 

Formularz konkursowy >> pobierz [PDF]

Przykłady prac Wyczółkowskiego [PDF]
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData