kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”

Data wydarzenia: 2017-07-01 - 2017-11-30

Przed nami kolejna XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu będą ludzie.

W twórczości Leona Wyczółkowskiego tytułowi ludzie to przyjaciele, osoby, które spotykał na swej drodze, ale również te, których nie miał przyjemności poznać osobiście. Artysta zajmował się człowiekiem, jako samodzielnie występującym, ale bezimiennym studium, tworząc typy ludowe, układając postaci w grupy, tworząc sceny rodzajowe: „Gdy Wyczół rysuje człowieka, wyjmuje go przeważnie z otoczenia, w którym ten występuje. Ważny jest człowiek i nic poza nim. Krajobraz ogranicza się do kilku ledwie zaznaczonych linii”.

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2017 roku.

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – ludzie twórczości artysty

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią.

 

 1. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 

 1. do 16 lat
 2. powyżej 16 lat

 

 1. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw ludzi podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.

 

 1. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.

 

 1. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres:

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

 

 1. Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

 

 1. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 1. Autor zdjęcia będąc właścicielem praw autorskich do utworu uprawnia Organizatora do udzielenia podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz promocji konkursu, licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć dla celów realizacji działań wynikających z umów o współpracy.

 

 1. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
   
 2. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2017 r. 

   
 3. Lista nagrodzonych będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl. 

   
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem

   

Część konkursowa:

 

 1. Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.

 

 1.  Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody:

  - od Organizatora konkursu w grupach wiekowych:
   
  pierwsza nagroda – 600,00 zł
   
  druga nagroda – 500,00 zł 
   
  trzecia nagroda – 400,00 zł
   
   
  - od Patronów konkursu:
   
  Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
   
  Nagroda Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
   
  Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
   
   
  Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

   
 2. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2018 roku.

 

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 1. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

 1. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa

oraz katalog wystawy.

 

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) Organizator informuje, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4,

 

 1. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty i nie będą udostępniane innym podmiotom,

 

 1. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 

Formularz konkursowy >> pobierz [PDF]

Przykłady prac Wyczółkowskiego [PDF]

 

ZNAMY LAUREATÓW:

 

Dziękujemy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzny "Śladami Leona Wyczółkowskiego", który w tym roku przebiegł pod hasłem "Ludzie w twórczości artysty". Spośród zgłoszonych zdjęć komisja konkursowa wybrała laureatów.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.
 
Do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego - ludzie w twórczości artysty”  zakwalifikowano 142 osoby, które  nadesłały  471 zdjęć:
               - 59 osób w kategorii wiekowej do 16 lat nadesłało 192  zdjęcia
               - 83 osoby w kategorii wiekowej powyżej 16 lat nadesłały  279  zdjęć
 
Do wystawy zakwalifikowano 106 osób i 206 zdjęć: 
              -   45 osób w kategorii wiekowej do 16 lat, wybrano 75  zdjęć  
              -   61 osób w kategorii wiekowej powyżej 16 lat, wybrano 131 zdjęć 
 
 
Zgodnie z regulaminem przyznano następujące nagrody:
                                                                                                                                                             
Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza 
 
Maciejewska Nikola,  Konstantynów Łódzki - w kategorii poniżej 16 lat     
             1. Rybak
             2. Portret kobiety
             3. Rybak 2
             4. Portret kobiety 2
             5. Duma
 
 
Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego 
 
Barałkiewicz Marek, Poznań - w kategorii powyżej 16 lat
           1. Do żniw
           2. Żniwiarka z koniem
           3. Kosiarz
           4. Konne Żniwa
           5. Zaprzęg wołów
 
                                                                                                                                                            
Nagroda Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego 
 
Gajownik Joanna,  Bydgoszcz - w kategorii powyżej 16 lat
             1. Światłem  i sercem - Jan
             2. Światłem i sercem – Małgorzata 1
             3. Światłem i sercem - Małgorzata 2
             4. Światłem  i sercem - Agnieszka
             5. Światłem i sercem - Anna
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia organizatora konkursu MOB - w kategorii wiekowej do 16 lat
 
I  Nagroda w kwocie 600,00 zł (słownie : sześćset złotych):
 
Spętana Marta, Zapolice
             1. Tajemnicza dama
             2. Poranek na pastwisku
             5. Segregacja ziemniaków
 
 
II  Nagroda w kwocie 500,00 zł (słownie : pięćset złotych):
 
Marcinek Jarosław, Lublin
             1. Życie wsi - zabawa
             3. Człowiek w słomianym kapeluszu
             5. Wykopki
 
 
III  Nagroda w kwocie 400, 00 zł (słownie : czterysta złotych):
 
Chmielewska Julia, Namysłów
             1. Dziewczyna w chuście 
             2. Dziewczyna z różami
             3. Dziewczyna zwiejska z kwiatami
 
 
III Wyróżnienia:
1. Ćwik Dagmara, Szubin
             1. Młoda gniewna góralka, 1a. Młoda góralka
             2. Na łące I
             3. Rusałka III
 
2. Kaczmarczyk Alicja,Łochowo
             1. Wspomnienie prababci - ujrzałem raz
             2. Melancholia babaci - ujrzałem raz
 
3. Koszuta Szymon, Kruszyn Krajeński
             1. Mężczyzna przy sztaludze
             2. Autoportret
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia organizatora konkursu MOB - w kategorii powyżej 16 lat
 
I  Nagroda w kwocie 600, 00 zł (słownie: sześćset  złotych):
 
Sobczyk Marek, Inowrocław
             1. Zosia
             2. Zosia
             3. Zosia
             4. Zosia
 
 
II Nagroda w kwocie 500, 00 zł (słownie: pięćset  złotych):
 
Kołcon Wiktoria, Łochowo
             1. Ofelia
             2. Panna młoda
             3.  Panna młoda - topielica
             4. Panna młoda – welon I
 
 
III  Nagroda w kwocie 400, 00 zł (słownie: czterysta  złotych):
 
Bizoń  Andrzej,  Bydgoszcz
             1. We mgle I
             2. We mgle II
             3. We mgle III
 
 
III Wyróżnienia:
 
1. Dytfeld Ewa, Ostrzeszów
             1. W blasku poranka 
             2. Małgorzata
             3. Kwiaciarka
 
2. Marczuk Rajmund, Bydgoszcz
             1. Kobieta z różą we włosach
             2. Mężczyzna w kaszkiecie I
             3. Mężczyzna w kaszkiecie II
 
3.  Świątek Agnieszka, Ostrowite
             1. Harmonia natury człowieka
 
 
Lista  zakwalifikowanych  osób  na wystawę w kategorii do 16 lat
 
Adamczyk Zuzanna, Starachowice
3. Spełnij moje marzenia
5. To juz jesień
 
Borkowska Martyna, Łochowo
3.  Połów II
 
Broda Gabriela, Konstantynów Łódzki
2. Kopia mistrza II
 
Bujnowicz Laura, Konstantynów Łódzki
2.  Naturalne piękno 2
 
Chlastawa Aleksander, Bolesławiec 
1. Przez okragłe okulary
 
Chmielewska Julia, Namysłów
1. Dziewczyna w chuście 
2. Dziewczyna z różami
3. Dziewczyna zwiejska z kwiatami
 
Chwaluk Klara, Biała Podlaska
1b.  Zestaw Ulepione z gliny
 
Ćwik Dagmara, Szubin
1. Młoda gniewna góralka, 1a. Młoda góralka
2. Na łące I
3. Rusałka III
 
Dymek Anna, Lublin
2. Portret Wiktorii II
 
Gołuszko Maja, Bolesławiec
1. We wnętrzu
 
Glasner Dominika, Bydgoszcz
1. Chwila ulotna
3. Dama
 
Górska Maja, Lublin
1. Portret Oliwii I
4. Ujrzałem raz
 
Grygiel Emilia, Lublin
1. Portret damy
 
Hoefsmit Hendrikus, Lisi Ogon
2. Zbierające liście II
 
Kaczmarek Zuzanna, Konstantynów Łódzki
2. Portret w nature 2
 
Kaczmarczyk Alicja, Łochowo
1. Wspomnienie prababci - ujrzałem raz
2. Melancholia babaci- ujrzałem raz
 
Kamionowski Jakub, Warszawa
1. Patrząc w dal
2. Lena
 
Kapanowska Julia, Bydgoszcz
1. Zaduma
 
Kęcki Kacper, Lublin
2. Wykopki
5. W szuwarach
 
Kędzierska Karolina, Gdynia
1. Inspiracja “Portret kobiety”
2. Inspiracja “Popiersie krakowskiej dziewczyny"
 
Kopacz Maja, Bydgoszcz
3. Marzenie
 
Koszuta Szymon, Kruszyn Krajeński
1. Mężczyzna przy sztaludze
2. Autoportret
 
Kowalska Michelle, Bydgoszcz
1. Dumna dama
 
Kozieł Joanna, Lublin
2. Orka końmi
 
Kulik Katarzyna, Nowodwór
4. Portret współczesnej kobiety
 
Łatecka Oliwia, Lublin
3. Maja w chustce
 
Maciejewska Nikola, Konstantynów Łódzki
1. Rybak
2. Portret kobiety
3. Rybak 2
4. Portret kobiety 2
5. Duma
 
Marcinek Jarosław, Lublin
1. Życie wsi - zaba
3. Człowiek w słomianym kapeluszu
5. Wykopki
 
Nowak Aleksandra, Łochowo
1. Welon
3. Pod parasolka
4. Panna młoda
 
Panasiuk Grzegorz, Parczew
2. Prababcia Mania
 
Perczyńska Olga, Łochowo
1. Camera obscure, “Rybak”
 
Piekarski Adam, Biała Podlaska
1. Nadburzański pasterz
4. Przy chacie
 
Pikuła Martyna, Sosnowiec
1. Alina

Politowicz Barbara, Konstantynów Łódzki

1. Rozmarzona
2. Realia
 
Puczyńska Gabriela, Konstantynów Łódzki
1. Tajemniczy portret 1
 
Rogoż Maciej, Kruszyn
1. Autoportret w cyklistówce
 
Spętana Marta, Zapolice
1. Tajemnicza dama
2. Poranek na pastwisku
5. Segregacja ziemniaków
 
Spychalska Maja, Murowana Goślina
2. Popiersie krakowskiej dziewczyny 2
 
Ślasko Emilia, Konstantynów Łódzki
1. Zapatrzenie
 
Szczepaniak Wiktoria, Bolesławiec
1. Świetlista dama
 
Szymański Fillip, Łochowo
1. Siostry
2. Rybak
 
Troska Kacper, Konstantynów Łódzki
1. Świetlna impresja I
4. Świetlna impresja IV
 
Wruck Daria, Łochowo
1. Portret kobiety
2. Magik, Rybak, Nad rzeka I
3. Wypas na łące
4.  Magik, Rybak, Nad rzeka II

Ziółkowska Zuzanna, Łochowo
1. W rytmie muzyki
4. Tancerka
 
Zięba Eliza, Bolesławiec
1. Zmartwienie jesiennego ranka
 
 
 
 
Lista  zakwalifikowanych  osób  na wystawę w kategorii powyżej 16 lat
 
Barałkiewicz Marek, Poznań
1. Do żniw
2. Żniwiarka z koniem
3, Kosiarz
4. Konne Żniwa
5. Zaprzęg wołów
 
Bizoń Andrzej, Bydgoszcz
1. We mgle I
2. We mgle II
3.  We mgle III
 
Błoński Andrzej, Dylągówka1. Pasterz o wielkim sercu
2. Redyk- naprzeciw przeciwnościom losu
3. Pasja – pasterstwo
4. Pasterz z powołania
 
Budzowska Anna, Sypniewo
2. Powiew
4. Rybak
 
Chłąd Jarosław, Bydgoszcz
1. Autoportret
2. Potomstwo
3. Wędkarz nad Wisłą
 
Chmiel Dawid, Ustka
1. Bezimienny tłum
2. Ostatni turysta
4. Podążając za kobietą
 
Chodorowska Olga, Lublin
1. Pejzaż lubelski
 
Chodzińska Monika, Biała Podlaska
4. A za oknem lato
 
Ciszewska Anna, Lublin
3. Prace polowe 1
4. Prace polowe 2
5. Prace polowe 3
 
Domagała Wojciech, Kielce
2. Wisząca rzeka
3. Zakochani
4. Łagiewniki
 
Dytfeld Ewa, Ostrzeszów
1. W blasku poranka
3. Małgorzata
4. Kwiaciarka
 
Dytfeld Marek, Ostrzeszów
1. Ewa
5. Podwójne zadowolenie
 
Ejsymont Daniel, Ostrołęka
1. Selene
2. Garncarz
3. Tkaczka
5. Kowal
 
Falkowski Maciej, Bydgoszcz
1. Fascination
2. Silence
3. Reminiscence
 
Gajownik Joanna, Bydgoszcz
1. Światłem I sercem-Jan
2. Światłem I sercem –Małgorzata 1
3. Światłem I sercem- Małgorzata 2
4. Światłem I sercem- Agnieszka
5. Światłem I sercem- Anna
 
Gajek Weronika, Lublin
1. Portret siostry
2. Na Łące
 
Janiak Alicja, Kielce
1. Dziewczyna w kapeluszu
4. Wieczorny zapach jarzebiny
5. Dziewczyna z koralami
 
Kłys Róza, Szczecin
2. Kobieta w chuście
3. Uliczny malarz
 
Kolinko Jolanta, Olsztyn
1. Moja córka Wiktoria
2. Turysta
4. Babcia Anastazja
5. Początek drogi Adama
 
Kołcon Wiktoria, Łochowo
1. Ofelia
2. Panna młoda
3. Panna młoda - topielica
4. Panna młoda – welon I
5. Panna młoda - welon II
 
Kowalczyk Anna, Warszawa
4. Rozmyślania
5, Dawno temu
 
Krawczyk Hubert, Biała Podlaska
1. Słowianin

Krawczyk Magdalena Sara, Szczucin
1.Dziewczyna z kaczeńcami
 
Larkiewicz Sylwia, Ostrołęka
1. Maszyneria
 
Majewska Hanna Maria, Rypin
1. Widzę więcej
2. Czuję więcej

Marczak Mateusz, Turek
1. Elegancja
2. Autoportret “Ziarno”
 
Marczuk Rajmund, Bydgoszcz
1. Kobieta z różą we włosach
2. Mężczyzna w kaszkiecie I
3. Mężczyzna w kaszkiecie II

Mazurkiewicz Natalia, Bydgoszcz
1. Przemijanie
3. Muzyka gra
 
Mikulski Andrzej, Łęczyca
2. Dzień Walentynek
3. Trzy
4. Sekret
 
Mopert Daniel, Gniezno
1. Dama z Lisem
 
Nartowski Robert, Kraków
1. Symbioza
 
Nowak Aleksandra, Ułęż
1. Kobieta w czerwonej chuście
3. Kobieta wschodu
 
Okoniewski Tomasz, Korczowak
1. Rozmowa z ojcem na niebie
2. Na wypasie
3. Przyjaciele
4. Antonina
5. Czas przerwy
 
Olejniczak-Gołembowska Katarzyna, Gniezno
1. Dziewczynka z kaczeńcami
2. Skrzypek

Omen Agnieszka, Zielonka
1. Autoportret 2017
 
Pikul Alicja, Kowalewo Pomorskie
1. Julia I z cyklu ”Trzy Julie”
2. Julia II z cyklu ”Trzy Julie”
3. Julia III z cyklu ”Trzy Julie”
 
Pocheć Nikola, Starachowice
3. Magia jesieni
 
Rafińska Marzena, Bydgoszcz
1. Portret 1
2. Portret 2

Rafińska Agata, Bydgoszcz
1. Smutna dziewczyna
Ramos Anna, Zielona Góra
1. Portrecistka
3. Babcia Aniela
 
Serafin Edyta, Bydgoszcz
1. Wdzięk
3. Pielgrzymi
 
Starek Ida, Ciecierzyn
1. Nad rzeką Białką
 
Sobczyk Marek, Inowrocław
1. Zosia
2. Zosia
3. Zosia
4. Zosia
 
Śmigielska-Łazik Aleksandra, Siemianowice Śl.
2. A ku ku
3. Co chcesz przez to powiedzieć?
 
Świątek Agnieszka, Ostrowite
1. Harmonia natury człowieka
 
Trzciński Marek, Płock
1. Chinese Qartet
2. W drodze do
4. Czułe słówka
 
Wajda Emilia, Rzgów
4. Malina 2
 
Walczak Piotr, Bydgoszcz
1.David Lynch
2. W synagodze El-Griba
 
Watkowska Wiktoria, Bydgoszcz
1. Hiszpańskie piękno
 
Wesołowska Julia, Sicienko
2. Dziewczynka na zielonym tle
 
Wieluńska Beata, Warszawa
1. Na rybach
 
Wiśniewska Agnieszka, Świedziebnia
1. Zamyślona dama
 
Wiśniewska Joanna, Lublin
1. Przygotowanie do zimy
 
Wojtala Agata, Dobrcz
2. Zaduma
 
Wolańska Joanna, Jarosław
2. Baca 2017
 
Woźniak Kaja, Bydgoszcz
1. Kobieta w orientalnym stroju
2. Portret dumnej kobiety
 
Wszelaki Martyna, Barcin
1. Victoria
 
Zamyślewska Zuzanna, Grudziądz
2. Portret Dominiki B
 
Zglenicka Anna, Gdańsk
1. Portret kobiety z winem

Zielonka Gerard, Warszawa
1. Dama i pan z pieskiem
 
 
Jury w składzie:
dr hab. prof. Witold Jurkiewicz -  ZPAF   przewodniczący  
Jerzy Riegiel -  ZPAF
Ewa Sekuła- Tauer  - MOB Bydgoszcz
Wojciech Woźniak - ZPAF,  MOB Bydgoszcz
Katarzyna Joniec  - MOB Bydgoszcz
 
Wernisaż wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 20 stycznia 2018 roku, o godz.12.00 w Spichrzach nad Brdą.
 

ORGANIZATOR


           


PATRONAT HONOROWY

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData