kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
IV SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem oraz we współpracy z Podkarpacką Konferencją Muzeum i Samorząd Terytorialny przygotowują IV spotkanie FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ poświęcone problematyce zarządzania dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym oraz roli dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego – w związku z obchodzoną w roku bieżącym 80. rocznicą jego powstania.
Podczas spotkania przewidziane są prezentacje: dot. zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej z perspektywy muzeów oraz historii COP-u i planów powołania Muzeum COP-u, a także panel podczas którego zaprezentowane zostaną różne perspektywy (m.in. samorządowa, prywatna, regionalna, muzealna, biznesowa) zarządzania ww. dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym.

IV SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ
Rzeszów, 28 czerwca 2017 roku
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19


PROGRAM:
10.00 – 10.15 – Przywitanie zebranych przez Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla; wystąpienie wprowadzające pt. „Centralny Okręg Przemysłowy w Strategii Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.


Panel I
Moderator: Waldemar Rataj, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
10.15 – 10.45 – Zarządzanie dziedzictwem sztuki inżynieryjnej z perspektywy muzeów oraz rola Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, dr hab. Michał F. Woźniak, prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
10.45 – 11.45 – Spojrzenia na problematykę zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej:

  •  dr Ferdynand Morski, dyrektor biura Śląskiego Związku Miast i Powiatów
  • Józef Gumienny, dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
  •  Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
  •  dr Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  • Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
  • Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Panel II
Moderator: Mateusz Werner, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
11.45 – 12.30 – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – prezentacja koncepcji projektu; Dziedzictwo kulturowe Centralnego Okręgu Przemysłowego – popularyzacja i ochrona, Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 12:30 – 13:15 – Turystyka kulturowa na przykładzie Szlaku Centralnego Okręgu Przemysłowego, Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
13.15 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – Zakończenie spotkania


IV FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ odbywa się w związku z obchodami 80. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego i jest organizowane w ramach prac Podkarpackiego Forum Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny. Podczas Forum zaprezentowana zostanie wystawa pt. „COP w obiektywie przedwojennych reporterów” przygotowana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

O wystawie: Budowa COP stała się jednym z najgorętszych tematów zajmujących opinię publiczną w końcówce lat 30. XX wieku. Wiadomości z terenu budowy regularnie pojawiały się na łamach ówczesnej prasy, prawdziwym bestsellerem okazał się bogato ilustrowany zdjęciami reportaż z COP autorstwa Melchiora Wańkowicza, słynna Sztafeta. Co interesowało przedwojennych fotoreporterów? Co mogli zobaczyć na ich zdjęciach czytelnicy? Celem tej wystawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fotografię jako sztukę, technikę, narzędzie, medium, które utrwalając obrazy z poszczególnych miejsc i wydarzeń towarzyszących budowie, tworzy samodzielną opowieść, opartą na wrażeniach wizualnych i emocjach, zachęcającą do własnych obserwacji i interpretacji.

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData